Ambulante zorg

Meer informatie m.b.t. de heropstart van niet-essentiële ambulante zorg in een privé-praktijk

Vanaf 4 mei 2020 kan de ambulante zorgverstrekking in de privé-praktijken ook geleidelijk worden opgestart.
U kan de volledige omzendbrief aan de gezondheidszorgverstrekkers hier raadplegen.

Op basis van het geleverde advies en het gevoerde overleg worden de volgende richtlijnen voor de gefaseerde heropstart van activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privé-praktijk voorgesteld.

1. Noodzakelijke, dringende zorg
2. Huisartsgeneeskunde
3. Aanbevelingen en procedures van Sciensano
4. Gefaseerde aanpak van de heropstart per specialisme
5. Teleconsultatie
6. Uw patiënten
7. Deonotologie en ethisch gedrag
8. Beschikbaar blijven
9. Waakzaamheid

1. Noodzakelijke, dringende zorg

Alle noodzakelijke, dringende zorg kan absoluut prioritair plaatsvinden. Dat was steeds het geval, ook tijdens de eerste golf van COVID-19. Dit geldt uiteraard nog steeds.

Door de verlenging van de maatregelen tot annulatie van activiteiten in de gezondheidszorg zijn sommige noodzakelijke zorgnoden die aanvankelijk niet dringend waren, dat inmiddels wel geworden. Daaraan moet eveneens prioritair aandacht worden gegeven. Aan de artsen wordt gevraagd om de uitgestelde zorg actief te analyseren en actief contact te leggen met de patiënten, waarbij een prioritering wordt toegepast zodat die patiënten die meest dringend nood hebben aan zorg inderdaad eerst toegang krijgen tot deze zorg. Speciale aandacht wordt gevraag voor de geestelijke gezondheidstoestand van de patiënten.

terug

2. Huisartsgeneeskunde

Op dit ogenblik lopen er in de huisartsgeneeskunde twee patiëntensporen: personen met mogelijk COVID-19 en niet-besmette personen. Via telefonische bevraging maakt de huisarts het onderscheid tussen beide groepen.

Voor de COVID19 positieve of verdachte patiënten wordt verder gewerkt volgens de richtlijnen van Sciensano die onverminderd van kracht blijven.

terug

3. Aanbevelingen en procedures van Sciensano

Vervolgens willen de overheidsinstanties stellen dat de verdere heropstart van de zorg in de privé-praktijk absoluut geconditioneerd door het naleven van alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Sciensano heeft specifieke instructies geformuleerd met betrekking tot procedures voor ambulante zorg in de privépraktijk.

Deze aanbevelingen hebben betrekking op de organisatie van de praktijk, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de regels specifiek voor zorgverleners.

U kan al deze procedures hier raadplegen.

terug

4. Gefaseerde aanpak van de heropstart per specialisme

Om de heropstart van de zorg in de privé-praktijk op een beheerste en gefaseerde wijze aan te pakken, heeft het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL, op basis van de ontvangen adviezen van de Raden van de gezondheidszorgbeoefenaars omgezet in overzichtstabellen die als referentiekader voor de gezondheidszorgbeoefenaar kunnen dienen:

terug

5. Teleconsultatie

Teleconsultaties zullen altijd worden aangemoedigd voor diensten waar dat mogelijk is.

terug

6. Uw patiënten

Wat de relatie met uw patiënten betreft, is het belangrijk om proactief rekening te blijven houden met risicopatiënten (verzwakt immuunsysteem, longziekte, zeldzame ziekten, hartpatiënten, diabetes, ...). Houd er rekening mee dat veilige zorg een absolute voorwaarde is voor hen en dat sommigen bang zijn om hun huis te verlaten. Aarzel niet om uw gebruikelijke patiënten te bellen die zich in deze situatie bevinden.

Wees pedagogisch naar uw patiënten toe en dring aan op het dragen van maskers en herinner hen aan de regels van de hygiëne in dit opzicht.

terug

7. Deonotologie en ethisch gedrag

De bepalingen inzake deontologie en ethisch gedrag zijn uiteraard steeds van toepassing op elk beroep.

Bepaalde kosten inzake beschermingsmateriaal waarmee zorgverleners worden geconfronteerd ten gevolge van deze COVID-crisis mogen niet worden doorgerekend aan de patiënt. Een reglementair kader is in voorbereiding om dit te verbieden.

Tegelijkertijd wordt een initiatief genomen om een systeem te ontwikkelen tot tussenkomst in deze kosten.

terug

8. Beschikbaar blijven

Het is eveneens van belang dat zorgverleners die ook (gedeeltelijk) in een ziekenhuis werken, indien nodig beschikbaar blijven om bij te dragen aan de zorg die in de ziekenhuisfaciliteiten wordt verleend.

terug

9. Waakzaamheid

Naast deze maatregelen is het ook belangrijk dat zorgverstrekkers die ook (deels) in een ziekenhuis werken, ten allen tijde beschikbaar blijven voor hun bijdrage aan de zorgverlening daar.

terug

Klik hier voor de procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk (versie 26.06.2020).

 


Artsen met vragen over de maatregelen tijdens deze COVID 19-crisis kunnen bij het RIZIV terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook