Belangenbehartiging

Als grootste representatieve organisatie verdedigen wij de belangen van de artsen in tal van dossiers. 

De BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) waartoe het Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant behoort, is een stevige, transparante en professionele organisatie die de belangen van alle artsen verdedigt: vrouwen en mannen, huisartsen en specialisten, jonge artsen die aan het begin van hun carrière staan en minder jonge artsen die hun loopbaan stilaan afbouwen, ziekenhuisartsen of artsen met een privépraktijk, Nederlands-, Frans- en Duitstaligen. De BVAS is de enige echte federale structuur waar huisartsen en specialisten samen aan de weg timmeren.

In tijden van wisselende regeringen en de voelbare gevolgen van de economische crisis kan enkel een ervaren en slagkrachtig syndicaat zoals de BVAS ervoor zorgen dat de arts met zijn patiënt de centrale spil blijft. De therapeutische vrijheid van de arts, meer tijd om echt met de patiënt bezig te zijn i.p.v. met allerhande paperassen, correcte honoraria en vergoedingen, meer zeggenschap over de organisatie van de artsenpraktijk,…  Stuk voor stuk zijn het terechte verwachtingen van de artsen, waarvan de omzetting naar de praktijk evenwel niet evident is. De overheid en de verzekeringsinstellingen proberen immers steeds meer greep te krijgen op de organisatie van de gezondheidszorg en op de rol van de artsen daarin. Er is dan ook meer dan ooit voorheen nood aan een sterke syndicale vertegenwoordiging van de artsen. 

Hieronder vindt u een aantal syndicale dossiers waarin (B)VAS zich actief voor inzet.

 
Snel naar

Zeldzame en complexe kankers

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het KCE-rapport "Organisatie of care for adults with a rare or complex cancer", besliste de BVAS samen met het VBS om oncologische werkgroepen op te richten om deze aanbevelingen te analyseren en aan te vullen om zo de niet-universitaire ziekenhuizen hun rechtmatige plaats te laten kunnen opnemen in de oncologische zorg.

meer info