Beschermingsmateriaal

Meer informatie over het gebruik, het aanbod en de vraag naar beschermingsmateriaal.

1. Het gebruik van beschermingsmateriaal tijdens de COVID-19 epidemie
2. Vraag naar beschermingsmateriaal
3. Ter beschikkingstelling van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19
4. Distributie beschermingsmateriaal in de ambulante zorg

1. Het gebruik van beschermingsmateriaal tijdens de COVID-19 epidemie

Er bestaan reeds aanbevelingen met betrekking tot het COVID-19 via www.info-coronavirus.be en algemene voorzorgsmaatregelen m.b.t. infectiepreventie in de zorgverlening. Deze communicatie is gebaseerd op een update van het advies 9577 van de Hoge Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Risk Assessment Group betreffende het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 epidemie in België. Deze instructie houdt rekening met de beschikbaarheid van de verschillende types mondmaskers. 

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de federale aanbevelingen over het gebruik van de verschillende soorten mondmaskers.

Er is tevens ook een verbreding in de aanbeveling voor het gebruik van chirurgische mondmaskers bij nauw contact op niet-COVID-diensten als de voorraad dit toelaat.
Klik hier voor meer informatie.

Stoffen mondmaskers kunnen helpen om de verspreiding van SARS-CoV-2 onder de bevolking tegen te gaan. We weten inmiddels dat het virus circuleert onder de bevolking, dat niet iedereen die met het virus besmet is ook symptomen zal vertonen en dat mensen ook net vóór het verschijnen van symptomen al besmettelijk kunnen zijn.
U vindt hier enkele praktische richtlijnen van Sciensano betreffende de stoffen mondmaskers.

terug

2. Vraag naar beschermingsmateriaal

Er is een federaal meldpunt voor het aanvragen van mondmaskers en ander materiaal. Deze applicatie is uitsluitend bestemd voor professionelen.

Klik hier om het federaal meldpunt te raadplegen.

Tevens kan u zowel mogelijke tekorten als voorstellen van mogelijke oplossingen betreffende beschermingsmateriaal signaleren via coronashortages@fagg-afmps.be.

Lijst met leveranciers
Zorgnet-Icuro heeft een lijst opgesteld met leveranciers die in het verleden al één of meerdere correcte leveringen gedaan hebben. Daarnaast bevat het document ook andere nuttige informatie voor het plaatsen van bestellingen. Houd er wel rekening mee dat er geen garanties zijn voor toekomstige leveringen.
Vergeet niet dat uw lokale apotheker ook een betrouwbare bron kan zijn.
U kan deze lijst hier raadplegen.

terug

3. Ter beschikkingstelling van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

Via een federaal meldpunt kunnen mondmaskers en ander materiaal worden aangeboden. U kan hier aangeven dat u materiaal, waarvoor er tekorten zijn, beschikbaar heeft en kan aanbieden of kan produceren. Dit kan als particulier of als onderneming.

Klik hier om dit meldpunt te raadplegen.

terug

4. Distributie beschermingsmateriaal in de ambulante zorg

In een brief richten Dr. Paul Pardon (Chief Medical Officer België, Voorzitter van de Risk Management Group), Dhr. Pedro Facon (Directeur-generaal Gezondheidszorg, FOD VVVL), Dhr. Jo De Cock (Administrateur-generaal RIZIV) en Dhr. Xavier De Cuyper (Administrateur-generaal van het FAGG) zich aan alle zorgverleners in de ambulante zorg met een privépraktijk betreffende het plan voor de distributie van beschermingsmateriaal in de ambulante zorg.

Bij de verdeling wordt rekening gehouden met een beginsel van gelijke behandeling tussen de beroepsgroepen, maar ook met een zuinige verdeling, voor zover deze binnen de grenzen van de beschikbare voorraden blijft.

De beroepen zijn ingedeeld in 3 categorieën, in overeenstemming met de meest voorkomende
praktijk:

  • 2 maskers per dag voor de beroepsgroep die patiënten voornamelijk in hun privépraktijk ontvangen;
  • 4 maskers per dag voor de beroepsgroep die consultaties in hun privépraktijk combineren met huisbezoeken;
  • 8 maskers per dag voor de beroepsgroep die voornamelijk bij hun patiënten thuis werken.

De verdeling van de maskers per beroepsgroep wordt in principe per periode van 8 weken bepaald, al kan daar om geldige redenen van afgeweken worden.

De eerste beroepen die sinds 4 mei een levering hebben ontvangen zijn de artsen-specialisten in de privépraktijk. Zij zullen in de eerste plaats gevolgd worden door de huisartsen.

U kan de volledige brief hier nalezen.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook