Algemeen

KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

Datum: 
26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

meer info

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector en btw

Datum: 
19.08.2019

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: FAQ’s btw-aspecten gepubliceerd. Een bijdrage van onze partner, accountancykantoor Vandelanotte.

meer info

Orde: gecommentarieerde code van medische deontologie

Datum: 
09.08.2019

De nationale raad van de Orde der Artsen publiceerde onlangs de gecommentarieerde code van medische deontologie. 

meer info

Vaccinatie tegen meningokokken: advies Hoge Gezondheidsraad

Datum: 
24.07.2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over vaccinatie tegen meningokokken.

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
01.07.2019

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft op 25 juni 2 nieuwe adviezen gepubliceerd.

meer info

Hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. 

meer info

Informatieplichten van de arts (Arcas Law)

Datum: 
09.07.2019

Een bezoek van de FOD Economie in uw praktijk: nóg meer informatieplichten voor de beroepsbeoefenaar? Een bijdrage van advocatenkantoor, Arcas Law.

meer info

BVAS: Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes

Datum: 
03.07.2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten voorschrijvers geneesmiddelen op elektronische wijze voorschrijven (tenzij u ouder bent dan 64 jaar).

meer info

BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

Datum: 
26.06.2019

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

meer info