Algemeen

De medische raad in transitie?

Datum: 
08.10.2019

Het juridisch ziekenhuislandschap verandert in sneltempo waarbij de toepasselijke regelgeving steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt.Het komende jaar zullen er binnen het ziekenhuis gewild of ongewild belangrijke beslissingen moeten worden genomen aangaande de positie van het ziekenhuis, en bijgevolg ook de artsen in de ziekenhuisnetwerken. De medische raad speelt hierin uiteraard dé hoofdrol!

meer info

Het VAS reageert op heisa over artsenquota: de oplossing is niet meer artsen opleiden, wel een betere verdeling via subquota

Datum: 
08.10.2019

In ‘De Specialist’ reageerden Dr. Karel De Crem en Prof. dr. Michel Delforge met verwondering op het standpunt van (B)VAS naar aanleiding van de uitspraken van de nieuwe Vlaamse minister Ben Weyts. Het VAS en het VGSO krijgen het verwijt van “kortzichtig gedrag”. Volgens beide collega’s zouden we “alles op een hoopje gooien.” Tijd om de puntjes op de i te zetten.

meer info

Minister Weyts wil federale artsenquota loslaten: Vlaams Artsensyndicaat wijst Vlaamse partijen op hun verantwoordelijkheid

Datum: 
04.10.2019

De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), is ongerust over die uitspraak en vindt dat de Vlaamse partijen in een volgende federale regering eindelijk eens moeten afdwingen dat de Franstaligen de federale quota respecteren.

meer info

Vlaams regeerakkoord: VAS tevreden over aandacht voor zelfstandige zorgverstrekkers en vrije beroepen

Datum: 
02.10.2019

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) vindt in het Vlaams regeerakkoord heel wat echo’s uit haar memorandum terug. Zoals een numerus fixus voor buitenlandse studenten geneeskunde en strenge taalvereisten bij de instroom van zorgpersoneel. Maar ook de erkenning voor de rol van zelfstandige artsen in de realisatie van kwaliteitsvolle geneeskunde valt in de smaak. De grondige verlaging van administratie en de keuze om te investeren in mensen eerder dan in structuren sluiten eveneens aan bij onze standpunten.

meer info

BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling

Datum: 
01.10.2019

De automatische verlenging van het GMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,5 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. BVAS vraagt hiervoor een bijkomend budget. BVAS verzet zich ook tegen het voorstel om het GMD-honorarium gespreid te betalen en eist dat de eenmalige betaling behouden blijft.

meer info

Voedingsaanbevelingen voor volwassenen: advies Hoge Gezondheidsraad

Datum: 
01.10.2019

 In overleg met de bevoegde autoriteiten van het land, heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid.De aanbevelingen die in dit nieuwe 'FBDG'-advies worden geformuleerd, gelden voor de volwassen bevolking en zijn onderbouwd door recente wetenschappelijke gegevens. Ze zijn praktisch en houden rekening met de eetcultuur van de bevolking

meer info

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

Datum: 
26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

meer info

BVAS dringt aan op spoedige regeling praktijkpremie voor huisartsen

Datum: 
23.09.2019

BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geïntegreerde praktijkpremie.

meer info