Algemeen

Infosessie "De artsenassociatie hertekend: nieuwe wetgeving, nieuwe samenwerkingsovereenkomst?"

Datum: 
03.12.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Is uw huidige associatieovereenkomst nog conform de recente wetgeving? Wij geven u graag mee wat u moet doen.

meer info

Startersdag voor haio's

Datum: 
22.10.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Mis de Startersdag voor haio's in Antwerpen niet op 22 oktober 2019!

meer info

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector en btw

Datum: 
19.08.2019

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: FAQ’s btw-aspecten gepubliceerd. Een bijdrage van onze partner, accountancykantoor Vandelanotte.

meer info

Orde: gecommentarieerde code van medische deontologie

Datum: 
09.08.2019

De nationale raad van de Orde der Artsen publiceerde onlangs de gecommentarieerde code van medische deontologie. 

meer info

Vaccinatie tegen meningokokken: advies Hoge Gezondheidsraad

Datum: 
24.07.2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over vaccinatie tegen meningokokken.

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
01.07.2019

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft op 25 juni 2 nieuwe adviezen gepubliceerd.

meer info

Hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. 

meer info

Informatieplichten van de arts (Arcas Law)

Datum: 
09.07.2019

Een bezoek van de FOD Economie in uw praktijk: nóg meer informatieplichten voor de beroepsbeoefenaar? Een bijdrage van advocatenkantoor, Arcas Law.

meer info

BVAS: Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes

Datum: 
03.07.2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten voorschrijvers geneesmiddelen op elektronische wijze voorschrijven (tenzij u ouder bent dan 64 jaar).

meer info