Algemeen

BVAS: Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes

Datum: 
03.07.2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten voorschrijvers geneesmiddelen op elektronische wijze voorschrijven (tenzij u ouder bent dan 64 jaar).

meer info

BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

Datum: 
26.06.2019

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

meer info

BVAS vraagt correcte en uniforme honorering van artsen in projecten geïntegreerde zorg

Datum: 
14.06.2019

Momenteel worden over heel het land proefprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten voorbereid. Zolang er geen correcte en uniforme honorering voor de huisartsen is voorzien, maakt BVAS voorbehoud bij deze proefprojecten.

meer info

Chirurgie tegen zwaarlijvigheid: werkt het en is het veilig, ook voor jongeren? (KCE)

Datum: 
13.06.2019

Het KCE onderzocht samen met het IMA of het opportuun en veilig is om de terugbetaling voor chirurgische ingrepen voor zwaarlijvige personen uit te breiden naar jongeren of naar volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35. De economische evaluaties wijzen op gunstige resultaten. Het KCE beveelt aan om de terugbetaling, onder voorwaarden, uit te breiden.

meer info

Jonge generatie artsen wil nultolerantie voor agressie (BVAS)

Datum: 
07.06.2019

Een grote meerderheid van Belgische artsen stelt dat patiënten de afgelopen vijf jaar agressiever geworden zijn. Dat blijkt uit een enquête die verscheen in De Specialist en Medi-Sfeer. Het fenomeen wordt steeds meer gebanaliseerd. Maar de jongere generatie wil opnieuw respect.

meer info

Alin Derom verkozen tot nieuwe voorzitter VAS, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Datum: 
05.06.2019

Dinsdagavond 4 juni werden de bestuurders verkozen van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

meer info

E-voorschrift verplicht vanaf 1 januari 2020: KB gepubliceerd

Datum: 
29.05.2019

Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

meer info

Memorandum universiteiten degradeert de huisarts tot een klerk

Datum: 
24.05.2019

BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) nemen uitdrukkelijk afstand van het memorandum over ‘betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg’ dat de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, het ICHO en het ASGB op 24 mei 2019 publiceerden.

meer info

Ongelijke terugbetaling voor patiënten die kunstmatige voeding nodig hebben (KCE)

Datum: 
24.05.2019

De Belgische terugbetalingsregels voor kunstmatige voeding zijn complex en zorgen voor een financiële ongelijkheid, voor ziekteverzekering én patiënt. Het KCE pleit ervoor om deze ongelijkheden weg te werken.

meer info

Artsen beter ondersteund in de strijd tegen seksueel geweld (Orde der Artsen/IGVM)

Datum: 
21.05.2019

De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben in samenwerking met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een ‘Meldcode Seksueel Geweld’ uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.

meer info