Belangenbehartiging

KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

Datum: 
26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

meer info

BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

Datum: 
15.11.2019

Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.

meer info

BVAS tevreden met assimilatieprocedure inzake sociaal statuut

Datum: 
23.10.2019

BVAS tevreden met KB dat sociaal statuut mogelijk maakt voor sommige categorieën artsen die activiteitsdrempel niet halen

meer info

Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen

Datum: 
23.10.2019

Gepensioneerde artsen die voortwerken, kunnen nu ook premie aanvragen.

meer info

Budget 2020: Regering zet overlegmodel buiten spel

Datum: 
22.10.2019

Budget 2020 van de ziekteverzekering: Regering zet overlegmodel buiten spel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

meer info

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

Datum: 
26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

meer info

Jonge generatie artsen wil nultolerantie voor agressie (BVAS)

Datum: 
07.06.2019

Een grote meerderheid van Belgische artsen stelt dat patiënten de afgelopen vijf jaar agressiever geworden zijn. Dat blijkt uit een enquête die verscheen in De Specialist en Medi-Sfeer. Het fenomeen wordt steeds meer gebanaliseerd. Maar de jongere generatie wil opnieuw respect.

meer info

Memorandum universiteiten degradeert de huisarts tot een klerk

Datum: 
24.05.2019

BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) nemen uitdrukkelijk afstand van het memorandum over ‘betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg’ dat de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, het ICHO en het ASGB op 24 mei 2019 publiceerden.

meer info

VAS onderschrijft vragen van Vlaamse artsen in opleiding

Datum: 
24.04.2019

Het Vlaams Artsensyndicaat deelt de bezorgdheid van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) en de Vlaamse Vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) over de beslissing van minister De Block om de wettelijk vastgelegde artsenquota niet te doen respecteren aan Franstalige kant en RIZIV-nummers toe te kennen aan alle Franstalige studenten in 2019 en 2020.

meer info

BVAS vraagt afschaffing meervoudige provinciale bedrijfsbelasting

Datum: 
09.04.2019

Ziekenhuisartsen die op meerdere campussen werken, krijgen van de provincie Limburg een belastingaanslag voor alle ‘vestigingen’ waar ze hun praktijk uitoefenen.

meer info