Huisartsen

Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

Datum: 
19.12.2019

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen.

meer info

Tarievenakkoord van 1 jaar het hoogst haalbare

Datum: 
17.12.2019

Deze week vergaderen de tenoren van de medicomut in principe tot de finish.  Een eerste bijeenkomst afgelopen maandag leverde nog niet al te veel concrete resultaten op.

meer info

Nog geen nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen

Datum: 
17.12.2019

De Medicomut vond maandagnacht nog geen vergelijk over een nieuw akkoord voor 2020. 

meer info

Huisartsen kunnen vanaf vrijdag eindelijk hun telematicapremie aanvragen

Datum: 
09.12.2019

BVAS is tevreden met de publicatie van het KB dat de informaticapremie voor huisartsen regelt. Huisartsen kunnen de premie voor 2018 vanaf vrijdag 13 december aanvragen. Het langverwachte KB verschijnt tweeënhalve maand nadat de BVAS er bij minister De Block op had aangedrongen. Ook het KB voor de vergoeding van stagemeesters van kandidaat-specialisten is gepubliceerd.

meer info

Jubileumsymposium ter ere van Dr. Marc Moens

Datum: 
24.01.2020
Locatie: 
Lamot congres- en erfgoedcentrum, Mechelen

Het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant nodigt u uit op een huldesymposium ter ere van Dr. Marc Moens, ere-voorzitter van BVAS, op vrijdag 24 januari te Mechelen.

meer info

BVAS verzet zich categoriek tegen systematisch substitutierecht voor apothekers

Datum: 
03.12.2019

De BVAS is zich bewust van de groeiende tekorten aan geneesmiddelen maar spreekt zich categoriek uit tegen het toekennen van systematisch substitutierecht aan de apotheker voor geneesmiddelen die ontbreken in zijn apotheek.

meer info

BVAS: wachtpost moet vrije keuze van huisarts blijven

Datum: 
02.12.2019

BVAS vraagt bijsturing ontwerp-KB van minister De Block.

meer info

BVAS dringt aan op overleg over informateursnota

Datum: 
28.11.2019

Via de pers verneemt BVAS dat informateur Paul Magnette het remgeld bij huisartsen en de ereloonsupplementen in ziekenhuizen volledig wil afschaffen. Als grootste artsensyndicaat vindt BVAS de eerste maatregel onverstandig en de tweede volstrekt onaanvaardbaar. BVAS roept de informateur op om hierover dringend samen rond de tafel te zitten.

meer info

BVAS wil 19,5 miljoen euro uit index reserveren voor automatische verlenging van eGMD

Datum: 
27.11.2019

De automatische verlenging van het eGMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,460 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. Het directiecomité van de BVAS heeft dinsdag 26 november het licht op groen gezet om een deel van de indexmassa hiervoor opzij te zetten.

meer info