Huisartsen

BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

Datum: 
15.11.2019

Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.

meer info

Bijna negen op tien artsen voorstander van multidisciplinariteit

Datum: 
15.11.2019

De BVAS en Artsenkrant bevroegen de artsen in oktober over multidisciplinariteit, het delegeren van taken en samenwerking met andere zorgverstrekkers. Niet minder dan 655 artsen namen deel aan de enquête.

meer info

Dr. Philippe Devos: “Deze enquête versterkt onze geloofwaardigheid als grootste artsensyndicaat”

Datum: 
15.11.2019

De grote respons op onze enquête over multidisciplinariteit toont aan dat dit BVASinitiatief tegemoetkomt aan de verwachtingen van de artsen. Dat zegt Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, in zijn commentaar op de resultaten.

meer info

Dr. Sylvie Geurts (BVAS): “Als je te veel taken uitbesteedt, hol je uiteindelijk het beroep van arts uit”

Datum: 
15.11.2019

Dr. Sylvie Geurts is een jonge huisarts die voor de BVAS in de medicomut zetelt. We vroegen haar reactie bij de resultaten van de BVAS-enquête over multidisciplinariteit. “Het merendeel van de artsen vindt het nuttig en staat zeker open om multidisciplinair te werken. Er wordt momenteel voornamelijk samengewerkt met verpleegkundigen, in mindere mate met apothekers en kinesisten,” stelt ze vast.

meer info

BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling

Datum: 
01.10.2019

De automatische verlenging van het GMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,5 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. BVAS vraagt hiervoor een bijkomend budget. BVAS verzet zich ook tegen het voorstel om het GMD-honorarium gespreid te betalen en eist dat de eenmalige betaling behouden blijft.

meer info

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

Datum: 
26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

meer info

BVAS dringt aan op spoedige regeling praktijkpremie voor huisartsen

Datum: 
23.09.2019

BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geïntegreerde praktijkpremie.

meer info

Infosessie "De artsenassociatie hertekend: nieuwe wetgeving, nieuwe samenwerkingsovereenkomst?"

Datum: 
03.12.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Is uw huidige associatieovereenkomst nog conform de recente wetgeving? Wij geven u graag mee wat u moet doen.

meer info

Startersdag voor haio's

Datum: 
22.10.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Mis de Startersdag voor haio's in Antwerpen niet op 22 oktober 2019!

meer info