Huisartsen

BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling

Datum: 
01.10.2019

De automatische verlenging van het GMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,5 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. BVAS vraagt hiervoor een bijkomend budget. BVAS verzet zich ook tegen het voorstel om het GMD-honorarium gespreid te betalen en eist dat de eenmalige betaling behouden blijft.

meer info

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

Datum: 
26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

meer info

BVAS dringt aan op spoedige regeling praktijkpremie voor huisartsen

Datum: 
23.09.2019

BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geïntegreerde praktijkpremie.

meer info

Infosessie "De artsenassociatie hertekend: nieuwe wetgeving, nieuwe samenwerkingsovereenkomst?"

Datum: 
03.12.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Is uw huidige associatieovereenkomst nog conform de recente wetgeving? Wij geven u graag mee wat u moet doen.

meer info

Startersdag voor haio's

Datum: 
22.10.2019
Locatie: 
Blue Point Antwerpen

Mis de Startersdag voor haio's in Antwerpen niet op 22 oktober 2019!

meer info

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector en btw

Datum: 
19.08.2019

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: FAQ’s btw-aspecten gepubliceerd. Een bijdrage van onze partner, accountancykantoor Vandelanotte.

meer info

BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

Datum: 
26.06.2019

Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

meer info

E-voorschrift verplicht vanaf 1 januari 2020: KB gepubliceerd

Datum: 
29.05.2019

Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

meer info

Memorandum universiteiten degradeert de huisarts tot een klerk

Datum: 
24.05.2019

BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) nemen uitdrukkelijk afstand van het memorandum over ‘betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg’ dat de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, het ICHO en het ASGB op 24 mei 2019 publiceerden.

meer info