Huisartsen

RIZIV: medische getuigschriften gedurende de COVID-19-periode

Datum: 
06.05.2020

In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften.

meer info

Testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19

Datum: 
04.05.2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 4 mei jl. vergaderd over o.a. de testing- en opvolgingsstrategie in het kader van Covid-19.

meer info

Algemene vergaderingen: uitstel verlengd en goedkeuring jaarverslag

Datum: 
30.04.2020

De mogelijkheid om de Algemene Vergadering (AV) met maximaal 10 weken uit te stellen wordt uitgebreid voor elke AV die opgeroepen of geagendeerd is voor 30 juni 2020, maar vergeet ook niet de goedkeuring van het jaarverslag.

meer info

Huisartsen: 10 vuistregels voor een veilige heropstart

Datum: 
28.04.2020

10 vuistregels voor de heropstart van de huisartsenpraktijk

meer info

Het Corona Debat

Datum: 
09.05.2020
Locatie: 
www.medischewereld.be

Medische Wereld organiseert i.s.m. VRT, VTM en HLN Het Corona Debat op 9 mei 2020 over de impact van corona op onze volksgezondheid en onze economie met vooruitzichten naar de toekomst.

meer info

Redding, ook van de niet-COVID19-patiënten

Datum: 
25.04.2020

BVAS is verheugd over het besluit van de Veiligheidsraad om de medische activiteiten voor niet-COVID19-patiënten zo snel mogelijk te hervatten, te beginnen met fase 1a vanaf 4 mei aanstaande.

meer info

BVAS betreurt wantrouwen van de RIZIV-controledienst tegen de ziekenhuisartsen

Datum: 
23.04.2020

Op het moment dat artsen het beste van zichzelf geven om de corona-uitbraak in te dijken en de heropstart van niet-dringende zorg voor te bereiden, is het wantrouwen van het RIZIV ongepast en contraproductief.

meer info

Begrip verder uitstel niet-dringende zorg maar BVAS waarschuwt

Datum: 
17.04.2020

BVAS heeft begrip voor verder uitstel van niet-dringende zorg maar waarschuwt ook voor ernstige gezondheidsrisico’s

meer info

BVAS en FAGG antwoorden op bekommernissen van artsen

Datum: 
17.04.2020

Gezamenlijke verklaring van het FAGG en de BVAS om een antwoord te geven op de bekommernissen van de gezondheidszorgbeoefenaar op het terrein

meer info

Uitstel bezoekregeling in woonzorgcentra is een goede zaak

Datum: 
16.04.2020

Nu nog overleggen met de artsen.

meer info