Huisartsen

BVAS: wachtpost moet vrije keuze van huisarts blijven

Datum: 
02.12.2019

BVAS vraagt bijsturing ontwerp-KB van minister De Block.

meer info

BVAS dringt aan op overleg over informateursnota

Datum: 
28.11.2019

Via de pers verneemt BVAS dat informateur Paul Magnette het remgeld bij huisartsen en de ereloonsupplementen in ziekenhuizen volledig wil afschaffen. Als grootste artsensyndicaat vindt BVAS de eerste maatregel onverstandig en de tweede volstrekt onaanvaardbaar. BVAS roept de informateur op om hierover dringend samen rond de tafel te zitten.

meer info

BVAS wil 19,5 miljoen euro uit index reserveren voor automatische verlenging van eGMD

Datum: 
27.11.2019

De automatische verlenging van het eGMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,460 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. Het directiecomité van de BVAS heeft dinsdag 26 november het licht op groen gezet om een deel van de indexmassa hiervoor opzij te zetten.

meer info

Nieuw KCE-rapport m.b.t. de aanpak van SOA's

Datum: 
26.11.2019

Interactieve online tool om artsen te helpen bij de aanpak van seksueel overdraagbare aandoeningen

meer info

BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

Datum: 
15.11.2019

Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.

meer info

Bijna negen op tien artsen voorstander van multidisciplinariteit

Datum: 
15.11.2019

De BVAS en Artsenkrant bevroegen de artsen in oktober over multidisciplinariteit, het delegeren van taken en samenwerking met andere zorgverstrekkers. Niet minder dan 655 artsen namen deel aan de enquête.

meer info

Dr. Philippe Devos: “Deze enquête versterkt onze geloofwaardigheid als grootste artsensyndicaat”

Datum: 
15.11.2019

De grote respons op onze enquête over multidisciplinariteit toont aan dat dit BVASinitiatief tegemoetkomt aan de verwachtingen van de artsen. Dat zegt Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, in zijn commentaar op de resultaten.

meer info

Dr. Sylvie Geurts (BVAS): “Als je te veel taken uitbesteedt, hol je uiteindelijk het beroep van arts uit”

Datum: 
15.11.2019

Dr. Sylvie Geurts is een jonge huisarts die voor de BVAS in de medicomut zetelt. We vroegen haar reactie bij de resultaten van de BVAS-enquête over multidisciplinariteit. “Het merendeel van de artsen vindt het nuttig en staat zeker open om multidisciplinair te werken. Er wordt momenteel voornamelijk samengewerkt met verpleegkundigen, in mindere mate met apothekers en kinesisten,” stelt ze vast.

meer info

BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling

Datum: 
01.10.2019

De automatische verlenging van het GMD zonder patiëntencontact brengt een jaarlijkse meeruitgave van 19,5 miljoen euro met zich mee, die vanaf 2020 begroot moet worden. BVAS vraagt hiervoor een bijkomend budget. BVAS verzet zich ook tegen het voorstel om het GMD-honorarium gespreid te betalen en eist dat de eenmalige betaling behouden blijft.

meer info

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

Datum: 
26.09.2019

BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

meer info