VAS-symposium: De patiënt kiest zijn zorg. En u?

Datum: 
16.06.2018 08:30 - 13:00
Locatie: 
Blue point, Berchem (Antwerpen)

Zaterdag 16 juni 2018 krijgt u van ons een stand van zaken over de recente hervormingen (GDPR, laagvariabele zorg, ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones).En bespreken we de impact hiervan op de toekomst van uw praktijk.

Patiënten kregen recent nieuwe mogelijkheden ter beschikking in de gezondheidszorg zoals vb. handige apps en een vereenvoudigde toegang tot hun medisch dossier. Vele patiënten ervaren dit als een opvallend positieve evolutie.
De digitale vooruitgang gaat niet noodzakelijk gepaard met een administratieve vereenvoudiging voor U. De administratieve lat wordt immers steeds hoger gelegd.

U verwerkt belangrijke persoons- en gezondheidsgegevens van uw patiënten. De hervorming van de privacyregels door de General Data Protection Regulation (GDPR) zijn op 25 mei jl. in voege getreden. Wat is er veranderd? Hoe realiseert u de correcte toepassing van de GDPR in uw praktijk?

Forfaitarisering in de zorg voor opgenomen patiënten zet zich door. Binnen enkele maanden is de laagvariabele zorg een feit. Wat betekent dit financieringsmodel voor u? Hoe zal uw honorering er binnenkort uitzien?

Daarbovenop herschikt de federale overheid het ziekenhuislandschap in 25 ziekenhuisnetwerken. De Vlaamse Gemeenschap creëert eerstelijnszones. U wordt in de media voortdurend geconfronteerd met al deze drastische veranderingen. Ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones rijden over de tongen als artsen of ziekenhuisbeheerder elkaar ontmoeten. Quasi iedereen is akkoord dat het organisatiemodel van onze Belgische gezondheidszorg wat kan afgestoft worden om het betaalbaar te houden. Tot de veranderingen voor uw deur staan. Wat zijn de gevolgen van dit alles voor u? Welke positie zullen artsen hebben in de nieuwe structuren? Hoe gaat uw praktijk eruit zien in deze snel veranderende wereld?

Zal de patiënt nog de keuzes kunnen maken die hij vandaag kan maken? Welke keuzemogelijkheden zult u hebben? Wordt de zorgtoegankelijkheid voor de patiënt aangetast? En de therapeutische vrijheid van de arts?

Op zaterdag 16 juni 2018 krijgt u een stand van zaken en gaan we het debat over de toekomst aan. Zorg dat u dit niet mist!

Helaas, u kan zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Programma
Locatie
Inschrijven
Praktische informatie

 

Programma

08u30 Onthaal
09u00 Inleiding
Dr. Luc De Clercq
Voorzitter VAS Afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
09u15 De KISS-financiering omgekeerd
Dr. Marc Moens
Voorzitter (B)VAS
09u45 Wat verwacht de GDPR van u?
Mr. Jellina Buelens
Advocaat Arcas Law
10u15 Pauze
10u35 Artsen in ziekenhuisnetwerken
Dr. Bert Winnen
Kabinetschef minister Maggie De Block
11u05 Co-governance in de praktijk
Prof. Johan Hellings
CEO AZ Delta ziekenhuis, Roeselare
11u35 Eerstelijnszones
Dr. Caroline Verlinde
Adjunct-kabinetschef Zorg minister Jo Vandeurzen
12u05 Debat (tot 12u30)

 

Locatie

Blue Point, Zaal Marco Polo, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen) 

Inschrijven

Gratis voor leden van het VAS.
€ 25 voor niet-leden (vooraf te storten op rekeningnr. IBAN BE39 1111 1175 5919
met vermelding van uw naam + VAS-symposium 16/06/2018).

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van ons via e-mail.

Voorafgaande inschrijving is verplicht.

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op zaterdag 16 juni 2018 en vangt aan om 9u00 en eindigt om 12u30.

Deelnemers kunnen gratis parkeren.

Accreditering aangevraagd in rubriek Ethiek & economie.

 

i.s.m.

  

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht