Financiële realisaties

Er moest dringend nomenclatuur voor de screening van mogelijke COVID19-patiënten worden voorzien. Financiële steun voor artsen en praktijken zijn eveneens aan de orde.

1. Telegeneeskunde: creatie van nieuwe nomenclatuur
2. Crisis-overbruggingsrecht ook voor zorgberoepen
3. Compensatiepremie voor zorgberoepen die eveneens een substantiële omzetdaling noteren
4. Pretriage-financiering per prestatie
5. Optrekken vergoeding van artsen in woonzorgcentra
6. Betaling voor ASO’s verzekerd
7. Voorschot ziekenhuizen gerealiseerd
8. Financiering intensieve zorg, COVID-19-afdelingen en spoedgevallen
9. Meerkost COVID-19: BVAS heeft enkele voorstellen voor een passende vergoeding
10. Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren
11. BVAS vraagt opheldering over verbod op corona-supplementen
12. Coronapremies belastingvrij
13. Beschermingsmateriaal: RIZIV-tegemoetkoming voor zorgverleners

1. Telegeneeskunde: creatie van nieuwe nomenclatuur

 • Medische adviezen via de telefoon
  Tijdelijke nieuwe verstrekkingen werden ingevoerd om raadplegingen op afstand zonder vereiste fysieke aanwezigheid mogelijk te maken:​
  • Advies met het oog op triage van COVID-19 (code 101990)
  • Advies met het oog op de continuïteit van zorg (code 101135)
  • Advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst (code 101835)​

Klik hier voor meer informatie.

 • Psychiatrische consultaties op afstand 
  Ook psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters kunnen de ambulante nomenclatuur voor ‘consultaties op afstand’ toepassen. BVAS had die vraag in samenwerking met het VBS op tafel gelegd en verheugt zich in de snelle respons die mede dankzij het RIZIV en de ziekenfondsen tot stand kon komen.

Voor psychiaters gaat het om de volgende codenummers:

 • 101872 voor ‘advies dringende doorverwijzing mobiele equipe of psych. spoed (€ 20)

 • 101894 voor psych. diagnose of psychotherapie – 30 minuten – telefonisch of videocommunicatie (€ 45)

 • 101916 voor psychotherapie – continuïteit – 45 minuten -videocommunicatie (€ 70)​

Voor kinder- en jeugdpsychiaters gaat het om de codenummers:

 • 101931 voor ‘mediatietherapie – 60 minuten – videocommunicatie’ (€ 96)

 • 101953 voor ‘overleg arts met psycholoog of orthopedagoog – 30 minuten – telefonisch of videocommunicatie’
  (€ 52)

 • 101975 voor ‘uitgebreide indvid. psych. evaluatie – 120 min – 60 minuten videocommunicatie met patiënt, rest heteroanamnese, derden, dossieropmaak, verslag’ (€ 200)​

Klik hier voor meer informatie.

terug

2. Crisis-overbruggingsrecht ook voor zorgberoepen

Artsen die 7 opeenvolgende dagen hun niet-dringende activiteiten stopzetten en dus hun activiteiten onderbreken kunnen een vervangingsinkomen aanvragen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 voor artsen met gezinslast). Dringende ingrepen blijven wel mogelijk. De aanvraag gebeurt via een vereenvoudigde procedure (invulformulier) via uw sociaal verzekeringsfonds (bv. Liantis, e.a.).
Klik hier voor meer informatie.

terug

3. Compensatiepremie voor zorgberoepen die eveneens een substantiële omzetdaling noteren

De Vlaamse regering voorziet in een compensatiepremie van € 3.000 bij een omzetdaling van 60% tussen 15 maart en 30 april. Dat gaat om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.
Klik hier voor meer informatie.

terug

4. Pretriage-financiering per prestatie

Alle artsen in een triagecentrum voor patiënten die besmet zijn met COVID-19 worden vanaf vandaag vergoed met het honorarium voor de consultatie van een geaccrediteerde huisarts. Coördinerende artsen krijgen een forfaitair honorarium. De triageposten stellen wekelijks een verzamelstaat van alle prestaties op, het RIZIV zal de centra daarvoor een modeldocument bezorgen.
Lees verder.

terug

5. Optrekken vergoeding van artsen in woonzorgcentra

Door de coronacrisis is de werkbelasting van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) in de woonzorgcentra fors toegenomen. In een brief aan minister Wouter Beke vraagt het Vlaams Artsensyndicaat om de al te bescheiden vergoeding van de CRA tijdens de duur van de pandemie minstens te verdubbelen. Zeker nu de Vlaamse overheid € 1.000 per dag uittrekt voor managementondersteuning in de WZC is deze vraag meer dan legitiem.
Lees verder.

terug

6. Betaling voor ASO’s verzekerd

BVAS en VBS vinden het geen goed idee om de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) die in de ziekenhuizen mee het coronavirus helpen bestrijden “technisch werkloos” te maken. BVAS en VBS steunen de ASO’s maar hebben ook begrip voor de stagemeesters die hun inkomen ook drastisch zien teruglopen. Het voorschot van 1 miljard euro dat de regering toekent aan de ziekenhuizen, moet voor beide groepen artsen gebruikt worden.
Lees verder.

terug

7. Voorschot ziekenhuizen gerealiseerd

De regering heeft beslist om de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toe te kennen. BVAS dankt de overheid voor deze demarche en zal erover waken dat de artsen hun rechtmatig aandeel zullen krijgen.

Het Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In het K.B. wordt voorzien in de toekenning van en de regels voor de uitsplitsing en vereffening van een voorschot van 1 miljard euro aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de coronavirusepidemie COVID-19.
U kan het Koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 (BS 22/04/2020) hier raadplegen.

terug

8. Financiering intensieve zorg, COVID-19-afdelingen en spoedgevallen

De COVID-19-crisis heeft de manier van werken in de ziekenhuizen grondig gewijzigd, zowel op vlak van infrastructuur en logistieke organisatie als op vlak van inzet van personeel, verpleegkundigen en artsen-specialisten. Daarnaast vergt de verzorging van besmette patiënten een buitengewone inspanning, zowel fysiek als psychisch.
Om aan die gewijzigde werkomstandigheden tegemoet te komen en de inspanningen correct te vergoeden, neemt het RIZIV nieuwe maatregelen m.b.t. de zorg in 3 ziekenhuisdiensten die in het bijzonder betrokken zijn bij de crisis: de afdelingen voor spoedgevallen en intensieve zorg en de specifieke COVID-19-afdelingen.
Lees verder.

terug

9. Meerkost COVID-19: BVAS heeft enkele voorstellen voor een passende vergoeding

In een brief aan administrateur-generaal Jo De Cock van het RIZIV heeft BVAS een reeks voorstellen overgemaakt voor de vergoeding van artsen in het kader van de coronapandemie. Zo vraagt BVAS onder andere een forfaitaire vergoeding van € 80 per uur voor staalafname in een triagecentrum. Maar ook artsen die in hun eigen kabinet of bij de patiënt thuis een staalafname doen, moeten daarvoor een extra vergoeding van € 15 tot € 20 krijgen.
Lees verder.

terug

10. Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren

De Kamercommissie Volksgezondheid boog zich op 15 mei jl. over wetsvoorstellen van sp.a, PS en Vlaams Belang die ereloonsupplementen voor coronapatiënten onmogelijk maken. Deze wetsvoorstellen zijn overbodig aangezien bij patiënten besmet met COVID19 die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, geen ereloonsupplementen aangerekend mogen worden. Het is bedenkelijk dat de oppositie misbruik maakt van de coronacrisis om de gratis geneeskunde te willen invoeren.
Lees verder.

terug

11. BVAS vraagt opheldering over verbod op corona-supplementen

BVAS eist dat minister De Block meer uitleg verschaft over het Koninklijk besluit ‘houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID19-pandemie’ dat ze in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2020 liet publiceren. Als het de bedoeling is dat gedeconventioneerde artsen tijdens de coronapandemie geen ereloonsupplementen mogen aanrekenen, is dat contractbreuk en een schending van het akkoord artsen-ziekenfondsen.
Lees verder.

terug

12. Coronapremies belastingvrij

De coronapremies worden vrijgesteld van belastingen. Alle bedragen die een getroffen ondernemer ontvangt zijn met andere woorden netto-bedragen. U zal nadien dus geen belastingen meer op verrekend worden. Dit was een uitdrukkelijke vraag van UNIZO, waarin het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) is vertegenwoordigd via de Federatie Vrije Beroepen, en is nu definitief verworven.

terug

13. Beschermingsmateriaal: RIZIV-tegemoetkoming voor zorgverleners

Op vraag van BVAS zal het RIZIV een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten die de zorgverleners dragen voor de specifieke uitrusting en de beschermingsmaatregelen die nodig zijn in het raam van de CoVID-19-pandemie. De financiële tegemoetkoming geldt voor zorgverleners die in de ambulante zorg werken, ongeacht de conventiestatus van de arts.
Voor artsen die de patiënten thuis of in hun privépraktijk zien, wordt een bedrag van € 2,5 per fysiek contact voorzien die maximum 200 maal per kalendermaand mogen worden aangerekend.
Lees verder.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook