Hervorming ziekenhuisfinanciering

Categorie: 
Algemeen

Alle actuele documenten en/of standpunten aangaande de hervorming van de ziekenhuisfinanciering vindt u hier terug.

Op 28 april 2015 gaf Minister Maggie De Block een persconferentie betreffende haar plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering. “Een hervorming (en geen besparingsverhaal), mét meer efficiëntie en meer kwaliteit”, aldus minister De Block.

Het volledige Plan van Aanpak (en bijhorende presentatie) zoals in de Commissie Volksgezondheid werd vrijgegeven en voorgesteld, kan u hier nalezen.

Op het avondseminarie “Modellen van ziekenhuisfinanciering” (06.05.2015) lichtte Dr. Luc De Clercq, voorzitter VAS Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, de visie van BVAS toe op dit belangrijke topic. U kan zijn uiteenzetting hier raadplegen.

Andere actuele documenten en/of standpunten met betrekking tot de ziekenhuisfinanciering kan u op deze pagina raadplegen.

 
Maak uw keuze: 

Hervorming ziekenhuisfinanciering: FAQ

In het kader van de nakende hervorming van de ziekenhuisfinanciering informeert het RIZIV en de FOD Volksgezondheid aan de hand van vragen en antwoorden wat er vanaf 1 januari 2019 zal veranderen.

meer info

Meer weten over

Nieuw KCE-rapport m.b.t. financiering hoogvariabele zorg

Datum: 
20.04.2018

Geen ‘sleutel op de deur’ oplossing voor financiering hoogvariabele ziekenhuiszorg

meer info

Ziekenhuisnetwerken en laagvariabele zorg (Persbericht BVAS)

Datum: 
05.04.2018

BVAS waarborgt de strategische en operationele betrokkenheid van artsen in het beheer van de nieuwe ziekenhuisnetwerken en optimaliseert de wet op de laagvariabele zorg

meer info

Psychiaters mogen niet de dupe worden van hervorming geestelijke gezondheidszorg (Persbericht BVAS)

Datum: 
12.12.2017

De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg zorgt voor onvrede bij de Belgische psychiaters.

meer info

Belfius MAHA-studie 2016: Bedrijfsresultaten algemene ziekenhuizen blijven verslechteren

Datum: 
23.11.2017

Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België (2016)

meer info

VAS eist medebestuur in ziekenhuisnetwerken (Persbericht VAS)

Datum: 
30.06.2017

Deelname van de arts aan het ziekenhuisbestuur in het toekomstige ziekenhuislandschap is onontbeerlijk.

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt aantal ziekenhuisbedden in 2025

Datum: 
30.06.2017

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt de samenwerking tussen ziekenhuizen

Datum: 
16.12.2016

Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele samenwerking en taakverdeling

meer info

Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

Datum: 
25.02.2016

Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

meer info

Maggie De Block zet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de rails

Datum: 
24.04.2015

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt. 

meer info

Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Datum: 
15.09.2015

De oproep om thema’s voor pilootprojecten in te dienen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap is een groot succes geworden.

meer info

KCE-rapport: Ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe – KCE stelt een omvattend nieuw denkkader voor

Datum: 
26.09.2014

Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is dringend nodig, daarover zijn de meeste actoren in de gezondheidszorg het eens.

meer info

Ziekenhuisfinanciering: "Together we raid" (Bijdrage van Dr. Marc Moens in Mediquality)

Datum: 
18.09.2014

"Naar een beheerders-georiënteerde financiering van de algemene ziekenhuizen”. Een parafrasering van de slogan van Zorgnet Vlaanderen: “Together we count” van 29.08.2014: na een strooptocht bij de Vlaamse ziekenhuisartsen, tellen de beheerders van Zorgnet Vlaanderen hun buit. 

meer info

De toekomst van de ziekenhuisfinanciering (Persbericht BVAS dd. 11/10/2013)

Datum: 
15.10.2013

De minister heeft beslist dat de ziekenhuisfinanciering moet worden hervormd. 

meer info