Het vijftigpuntenactieplan van BVAS

Categorie: 
Algemeen

Aangezien de BVAS 50 jaar bestaat, werden 50 concrete actiepunten uitgewerkt waaraan de BVAS grote waarde hecht. 1000 redenen om BVAS te kiezen, 50 redenen vindt u hier alvast.

Klik op onderstaande actiepunten voor meer informatie.

 1. Meer respect voor de artsen
 2. Pleidooi voor nieuw overlegmodel, zonder mutualiteiten
 3. Correcte uitvoering Medicomut-akkoord
 4. Vrijheid om al dan niet te conventioneren
 5. Zesde staatshervorming: erkenning federale syndicale artsenverenigingen door regionale overheden
 6. Preventie
 7. Tijdige en correcte betaling door Justitie
 8. IJveren voor een kwaliteitsvolle geneeskunde
 9. Stopzetting erkenning van niet-conventionele praktijken
 10. Bestrijden van de wet op de esthetische geneeskunde
 11. Voorschrijven: enkel voor (huis)artsen
 12. Doorgedreven dialoog met patiëntenverenigingen
 13. Europees en internationaal engagement
 14. Bescherming van de volksgezondheid tegen medische risico’s
 15. Zoeken naar oplossing voor huisartsen die erkenning dreigen te verliezen
 16. Pleiten voor een nieuw specialisme: de huisartsgeneeskunde
 17. Liquidatieboni terug naar 10%
 18. Nieuw debat over eindeloopbaan op gang brengen
 19. De Impulseo-premie behouden en hem uit de berekeningsgrondslag van de sociale bijdrage lichten
 20. Betere verdeling privé-werk promoten
 21. Eisenpakket voor CRA’s
 22. Transitie accreditering naar de Gemeenschappen
 23. Een verantwoorde therapeutische vrijheid verzekeren inzake geneesmiddelenbeleid
 24. Herwaardering van honoraria
 25. Blijven vechten voor de handhaving van de index voor alle disciplines
 26. Contingentering blijft noodzakelijk
 27. Behoud van numerus clausus en uitbreiding naar het zuiden van het land
 28. Nieuwe structuur, financiering en organisatie van wachtdiensten
 29. Promotie van een parkeerbeleid voor zorgverstrekkers eerste lijn
 30. Betere veiligheid voor huisartsen
 31. Gestructureerde en professionele aanpak van burn-out (en andere ziekten)

 32. Administratieve rompslomp en attestenstroom stoppen

 33. Promotie van beveiligde informaticatoepassingen

 34. Patiënt moet vrij (huis)arts kunnen kiezen

 35. Evaluatie zorgtrajecten

 36. Recht van ziekenhuisartsen om privépraktijk te houden
 37. Accreditering van ziekenhuizen
 38. Behoud manuele en administratieve verlenging GMD
 39. Promotie transparantie in de zorg naar patiënten toe
 40. Externe evaluatie niet op kosten van de (huis)arts
 41. Regeling derde betaler
 42. De huisarts speelt een centrale rol bij chronisch zieken
 43. Gelijke financiering voor opleiding artsen specialisten in opleiding
 44. Financiering van de spoeddiensten
 45. Prospectieve financiering per pathologie
 46. Aanwerving van een ziekenhuisarts door een openbare aanbesteding
 47. Pensioen
 48. Fiscaal onbelaste wachtdiensthonoraria
 49. Regeling met betrekking tot de professionele integratieperiode aanpassen
 50. Extra muros zorg