Impulseo: Tegemoetkoming bij installatie

Deze financieringsmaatregelen zijn bedoeld voor erkende huisartsen die starten of die zich vestigen binnen de 4 jaar na het bekomen van hun erkenning, of zij die minder dan 4 jaar geleden teruggekeerd zijn uit een ontwikkelingsland. Waaruit bestaat dit financïeringspakket nu?


De Vlaamse Regering besliste onlangs om de vestigingspremie van € 20.000 van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen vanaf 1 juli 2020 te schrappen:

  • Huisartsen die een individuele praktijk of huisartsengroepering opstarten en zich effectief installeren vóór 1 juli 2020 kunnen nog aanspraak maken op de vestigingspremie indien die wordt aangevraagd vóór 1 augustus 2020.
  • Huisartsen die zich vanaf 1 juli 2020 installeren kunnen beroep doen op de renteloze lening. De Vlaamse regering verhoogt het maximaal te ontlenen bedrag vanaf dan van € 15.000 naar € 35.000

Als u zich vóór 1 juli 2020 vestigt als alleenwerkende arts of in een groepspraktijk, dan heeft u recht op een premie van € 20.000 indien uw praktijk gelegen is in een zogenaamde huisartsenarme zone. Of uw vestigingsplaats in aanmerking komt voor deze premie, kan u hier nakijken. Op initiatief van de BVAS werd bekomen dat deze premie belast wordt tegen een verlaagd tarief van 16,5%.

Aan het begin van uw carrière heeft u ongetwijfeld ook heel wat uitgaven zoals nieuw doktersmateriaal of een wagen aankopen, het patiëntenbestand overnemen, het kabinet verbouwen, ... Hiervoor kan u vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van een renteloze lening van maximaal € 35.000. Laatstejaars haio's kunnen bovendien al vervroegd aanspraak maken op de renteloze lening, indien een bewijs van aankoop van onroerend goed wordt voorgelegd.

De modelaanvraagformulieren om een beroep te doen op één van deze ondersteunende maatregelen voor startende artsen, kan u indienen bij het VAS. Als gespecialiseerde partner geven we bijstand bij de indiening van de kredietaanvraag en na het opstarten van de praktijk gedurende de eerste 18 maanden van uw activiteit. Het VAS doet dit kosteloos, ongeacht of u lid bent van onze organisatie.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook