Ledenbijdrage

Hieronder vindt u de ledenbijdragen voor 2020. 

 

Normaal lidgeld € 450
Artsen met uitsluitend een vaste maandwedde € 220
+65 jaar met praktijk € 250
+65 jaar zonder praktijk € 50
Echtgenoten zonder praktijk € 30
Vrijwillige bijdrage € 500
Aso en haio € 50
1e en 2e jaar na erkenning € 100
3e jaar na erkenning € 200
4e jaar na erkenning € 300
5e jaar na erkenning € 400
50% van de toepasselijke bijdrage voor echtgeno(o)t(e) met praktijk  

 

Te storten op bankrekening IBAN BE39 1111 1175 5919 (BIC ABERBE22) van VAS-Antwerpen, Korte Lozanastraat 20-26 , 2018 Antwerpen met vermelding 'Lidgeld 2020 + uw naam'.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.