Lening ter ondersteuning huisartsen (impulsfonds)

De lening is bedoeld voor zelfstandige en loontrekkende huisartsen die zich voor de eerste maal vestigen in een individuele praktijk of groepspraktijk. 

Onder eerste installatie wordt verstaan een installatie (na uw stage) binnen 4 jaar na het bekomen van uw erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een ontwikkelingsland (lijst van ontwikkelingslanden vastgesteld door de OESO).

De installatiedatum wordt bepaald op:

  • de datum van inschrijving voor deelname aan de huisartsenwachtdienst
  • of, als deze reeds is gebeurd, de datum meegedeeld bij de vervulling van de formaliteiten verbonden aan de identificatie van de huisarts bij het RIZIV

 

De renteloze lening bedraagt maximaal € 35.000 (vanaf 1 juli 2020) en is terugbetaalbaar over vijf jaren met één jaar vrijstelling van kapitaalaflossing zonder dat er een waarborg vereist is. Het eerste jaar van aflossing start vanaf de 13e maand na afsluiting van de lening. Zoals de benaming het ook doet vermoeden, worden er geen interesten aangerekend.

De lening kan vervroegd worden toegekend tijdens het jaar dat aan het verkrijgen van de erkenning als huisarts voorafgaat, indien bij de aanvraag het bewijs is gevoegd dat een onroerend goed is aangekocht. Deze vervroegd toegekende lening is eveneens terugbetaalbaar over 5 jaar met een vrijstelling van één jaar voor de terugbetaling van het kapitaal. Indien binnen een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van toekenning van de tegemoetkoming, de erkenning als huisarts niet is behaald, moet de tegemoetkoming evenwel onverwijld en integraal worden terugbetaald.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier en de attesten kan u hier downloaden.

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.