Medische realisaties

Het beschermingsmateriaal voor artsen en praktijken buiten de ziekenhuizen, alsook het onderscheid tussen dringende en niet-dringende zorg, blijven een onderwerp van discussie. En hoe gaan artsen de versoepelde maatregelen praktisch aanpakken?

1. Verduidelijking dringende en noodzakelijke zorg
2. Beschermingsmateriaal geëist voor alle artsen (huisartsen, extramurale praktijken, WZC)
3. COVID19-screening in alle woonzorgcentra
4. Overleg exitstrategie

1. Verduidelijking dringende en noodzakelijke zorg

 • BVAS waarschuwt voor uitstel niet-dringende zorg
  De Veiligheidsraad besliste op vrijdag 17 april jl. dat het uitstel van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg onverkort van kracht blijft. De BVAS heeft begrip voor deze beslissing: deze zorg heropstarten is minder eenvoudig te organiseren dan de opening van een doe-het-zelfzaak. Maar het uitstel brengt ook ernstige bedreigingen met zich mee, waarvoor men onverwijld oplossingen moet zoeken. In afwachting daarvan stelt de BVAS voor om teleconsultaties zo snel mogelijk algemeen in te voeren.
  Lees verder.
   
 • Aanbevelingen voor extramurale artsen-specialisten 
  In het noodplan voor de aanpak van de coronapandemie heeft de overheid een belangrijke beroepsgroep over het hoofd gezien: de artsen-specialisten die buiten het ziekenhuis werken hebben tot nog toe geen officiële richtlijnen gekregen. 
  In afwachting dat de regering hen bij het noodplan betrekt, zet de BVAS alvast een aantal voorlopige aanbevelingen op een rijtje. Ze kunnen in functie van het verloop van de uitbraak van het coronavirus aangepast kunnen worden. 
  Lees verder.
   
terug
 

2. Beschermingsmateriaal geëist voor alle artsen (huisartsen, extramurale praktijken, WZC)

 • Artsen krijgen strategische voorraad mondmaskers
  Minister Philippe De Backer heeft beslist dat elke zorgverlener in de ambulante zorg een strategische voorraad mondmaskers en ander beschermingsmateriaal krijgt met het oog op een mogelijke nieuwe opflakkering van het coronavirus. De FOD Volksgezondheid verstuurde een omzendbrief met praktische info over de verdeling van het materiaal.
  Lees verder.
   
 • Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis
  Artsen-specialisten kunnen bij hun stad of gemeente een pakket chirurgische mondmaskers afhalen. Daarmee heeft minister De Backer gevolg gegeven aan de uitdrukkelijke vraag van BVAS om de extramurale artsen-specialisten niet over het hoofd te zien bij de levering van beschermingsmateriaal tegen COVID19.

  BVAS is tevreden over de beslissing van de federale overheid om ook de artsen-specialisten buiten het ziekenhuis te bevoorraden met mondmaskers. De regering heeft de verdeling van het materiaal gedelegeerd aan de steden en gemeenten. De artsen wordt gevraagd om contact te nemen met de gemeente waar ze wonen. Het is hun domicilieadres dat telt, niet het adres van hun praktijk.
  Lees verder.


   
 • Samen met het FAGG het hoofd bieden aan het tekort aan geneesmiddelen
  Het FAGG en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zijn op woensdag 16 april 2020 in een constructieve en oprechte sfeer bijeengekomen. Het FAGG legde uit dat FAGG-diensten hard werken aan het oplossen van de problemen met de geneesmiddelenbevoorrading die in sommige ziekenhuizen ontstonden bij het begin van de COVID-19-pandemie. De dienst voor dringende hulp heeft de tijdelijke tekorten van de ziekenhuizen kunnen oplossen.  

  Lees verder
terug

3. COVID19-screening in alle woonzorgcentra

BVAS is verontwaardigd over het gebrek aan COVID19-screening en beschermingsmateriaal in de woonzorgcentra (WZC). Het is schrijnend dat de ouderen en het verzorgend personeel van de WZC in deze coronacrisis aan hun lot worden overgelaten. BVAS roept op om vandaag (08/04/2020) nog te beginnen met massaal testen van bewoners en verzorgenden in alle WZC, die ook recht hebben op een eerlijke verdeling van tests en beschermingsmateriaal.
Lees verder.

terug

4. Overleg exitstrategie

Voor het welslagen van de Exitstrategie die de groep van tien experts voorbereidt, is het van cruciaal belang om de rol en missie van huisartsen, artsen in de woonzorgcentra en artsen-specialisten binnen en buiten de ziekenhuizen zo precies mogelijk te omschrijven. Daarom bezorgde de BVAS aan premier Sophie Wilmès een lijstje met concrete aandachtspunten.
Lees verder.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook