Nieuws

 
 • 15.11.2019

  BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

  Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.

 • 15.11.2019

  Bijna negen op tien artsen voorstander van multidisciplinariteit

  De BVAS en Artsenkrant bevroegen de artsen in oktober over multidisciplinariteit, het delegeren van taken en samenwerking met andere zorgverstrekkers. Niet minder dan 655 artsen namen deel aan de enquête.

 • 15.11.2019

  Dr. Philippe Devos: “Deze enquête versterkt onze geloofwaardigheid als grootste artsensyndicaat”

  De grote respons op onze enquête over multidisciplinariteit toont aan dat dit BVASinitiatief tegemoetkomt aan de verwachtingen van de artsen. Dat zegt Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, in zijn commentaar op de resultaten.

 • 08.10.2019

  De medische raad in transitie?

  Het juridisch ziekenhuislandschap verandert in sneltempo waarbij de toepasselijke regelgeving steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt.Het komende jaar zullen er binnen het ziekenhuis gewild of ongewild belangrijke beslissingen moeten worden genomen aangaande de positie van het ziekenhuis, en bijgevolg ook de artsen in de ziekenhuisnetwerken. De medische raad speelt hierin uiteraard dé hoofdrol!

 • 26.09.2019

  BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel

  BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering

 • 19.08.2019

  Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector en btw

  Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: FAQ’s btw-aspecten gepubliceerd. Een bijdrage van onze partner, accountancykantoor Vandelanotte.

 • 29.05.2019

  E-voorschrift verplicht vanaf 1 januari 2020: KB gepubliceerd

  Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • 21.05.2019

  Artsen beter ondersteund in de strijd tegen seksueel geweld (Orde der Artsen/IGVM)

  De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben in samenwerking met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een ‘Meldcode Seksueel Geweld’ uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.

 • 04.04.2019

  Nieuw KCE-rapport m.b.t. het onverantwoord gebruik van antibiotica

  De strijd tegen onverantwoord gebruik van antibiotica moet gezamenlijk worden gevoerd

 • 01.04.2019

  Minister De Block dringt tekorten geneesmiddelen terug (BVAS)

  Om de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen deels weg te werken, stemde de Kamer donderdagnacht een wet goed die een prioriteit geeft aan de Belgische patiënt bij het beleveren van geneesmiddelen door de groothandelaar-verdeler. Met een KB zal minister van Volksgezondheid Maggie De Block bovendien de leveringsplicht voor farmaceutische ondernemingen strenger maken. De producent zal de geneesmiddelen binnen de 72 uur moeten leveren.