Nieuws

 
 • 15.10.2019

  UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

  Zoals eerder vermeld moesten alle vennootschappen en verenigingen die actief zijn in België, hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ tegen 30 september 2019 registreren in het UBO-register.

 • 11.10.2019

  Goedkeuring begroting Verzekeringscomité: gemeenschappelijk persbericht syndicaten

  De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – verheugen zich over de quasi éénparigheid, waarmee al de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben goedgekeurd.

 • 11.10.2019

  Enquête: welke multidisciplinariteit wilt u?

  BVAS lanceert in samenwerking met Artsenkrant een enquête over multidisciplinariteit. BVAS-voorzitter Philippe Devos vraagt u massaal deel te nemen. Een uitstekende gelegenheid om uw mening te geven over een belangrijk onderwerp en uw syndicale vertegenwoordigers duidelijk te maken hoe ze u beter kunnen verdedigen.

 • 09.10.2019

  BVAS tilt zwaar aan de verdachtmakingen van VOKA

  In Knack valt VOKA-topman Pieter Van Herck zwaar uit naar de artsen omdat die naar zijn zeggen voor zomaar even 3,5 miljard euro zouden frauderen. BVAS kan deze ongefundeerde beschuldiging niet over haar kant laten gaan. Als boodschap naar de publieke opinie zijn de verdachtmakingen van VOKA ongehoord en totaal onverantwoord.

 • 08.10.2019

  Het VAS reageert op heisa over artsenquota: de oplossing is niet meer artsen opleiden, wel een betere verdeling via subquota

  In ‘De Specialist’ reageerden Dr. Karel De Crem en Prof. dr. Michel Delforge met verwondering op het standpunt van (B)VAS naar aanleiding van de uitspraken van de nieuwe Vlaamse minister Ben Weyts. Het VAS en het VGSO krijgen het verwijt van “kortzichtig gedrag”. Volgens beide collega’s zouden we “alles op een hoopje gooien.” Tijd om de puntjes op de i te zetten.

 • 08.10.2019

  De medische raad in transitie?

  Het juridisch ziekenhuislandschap verandert in sneltempo waarbij de toepasselijke regelgeving steeds uitgebreider en ingewikkelder wordt.Het komende jaar zullen er binnen het ziekenhuis gewild of ongewild belangrijke beslissingen moeten worden genomen aangaande de positie van het ziekenhuis, en bijgevolg ook de artsen in de ziekenhuisnetwerken. De medische raad speelt hierin uiteraard dé hoofdrol!

 • 07.10.2019

  Nog een nieuw advies van de Orde

  De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft eind september nog een advies gepubliceerd.

 • 04.10.2019

  Minister Weyts wil federale artsenquota loslaten: Vlaams Artsensyndicaat wijst Vlaamse partijen op hun verantwoordelijkheid

  De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal zich niet langer houden aan de federale quota die bepalen hoeveel artsen er elk jaar mogen bijkomen. Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), is ongerust over die uitspraak en vindt dat de Vlaamse partijen in een volgende federale regering eindelijk eens moeten afdwingen dat de Franstaligen de federale quota respecteren.

 • 02.10.2019

  Vlaams regeerakkoord: VAS tevreden over aandacht voor zelfstandige zorgverstrekkers en vrije beroepen

  Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) vindt in het Vlaams regeerakkoord heel wat echo’s uit haar memorandum terug. Zoals een numerus fixus voor buitenlandse studenten geneeskunde en strenge taalvereisten bij de instroom van zorgpersoneel. Maar ook de erkenning voor de rol van zelfstandige artsen in de realisatie van kwaliteitsvolle geneeskunde valt in de smaak. De grondige verlaging van administratie en de keuze om te investeren in mensen eerder dan in structuren sluiten eveneens aan bij onze standpunten.

 • 01.10.2019

  Nieuwe adviezen van de Orde (21.09.2019)