Nieuws

 
 • 05.06.2019

  Alin Derom verkozen tot nieuwe voorzitter VAS, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

  Dinsdagavond 4 juni werden de bestuurders verkozen van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

 • 29.05.2019

  E-voorschrift verplicht vanaf 1 januari 2020: KB gepubliceerd

  Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • 24.05.2019

  Ongelijke terugbetaling voor patiënten die kunstmatige voeding nodig hebben (KCE)

  De Belgische terugbetalingsregels voor kunstmatige voeding zijn complex en zorgen voor een financiële ongelijkheid, voor ziekteverzekering én patiënt. Het KCE pleit ervoor om deze ongelijkheden weg te werken.

 • 24.05.2019

  Memorandum universiteiten degradeert de huisarts tot een klerk

  BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) nemen uitdrukkelijk afstand van het memorandum over ‘betaalbare, inclusieve en geïntegreerde gezondheidszorg’ dat de vier Vlaamse universiteiten samen met Domus Medica, het ICHO en het ASGB op 24 mei 2019 publiceerden.

 • 21.05.2019

  Artsen beter ondersteund in de strijd tegen seksueel geweld (Orde der Artsen/IGVM)

  De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben in samenwerking met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een ‘Meldcode Seksueel Geweld’ uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.

 • 20.05.2019

  BVAS kiest Dr. Philippe Devos tot nieuwe voorzitter

  De raad van bestuur van BVAS heeft zaterdag tijdens zijn algemene vergadering in Kasterlee Dr. Philippe Devos verkozen tot nieuwe BVAS-voorzitter. Dr. Devos (44) is anesthesist en diensthoofd intensieve zorgen in het CHC St Joseph in Luik. Hij volgt Dr. Marc Moens op, die zijn vierde mandaat beëindigde.

 • 16.05.2019

  Legionella: meldingsplicht en richtlijnen

  Naar aanleiding van de legionellabesmettingen in Gent geven we u hierover graag bijkomende informatie.

 • 07.05.2019

  Nieuwe adviezen van de Orde

  Eind april heeft de Nationale Raad van de Orde van Artsen 7 nieuwe adviezen gepubliceerd.

 • 25.04.2019

  Een check up van ons gezondheidssysteem in 121 indicatoren (KCE)

  De performantie van ons gezondheidssysteem werd al verschillende malen onderworpen aan een ‘check-up’. Voor de vierde editie werden 121 indicatoren uitgekozen. Het resultaat: een analyse van 5 transversale dimensies en 5 specifieke thema’s, die samen als het ware een dashboard vormen. Het rapport duidt de sterke en zwakke punten van het systeem aan met een groen en een rood licht. 

 • 24.04.2019

  VAS onderschrijft vragen van Vlaamse artsen in opleiding

  Het Vlaams Artsensyndicaat deelt de bezorgdheid van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO) en de Vlaamse Vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) over de beslissing van minister De Block om de wettelijk vastgelegde artsenquota niet te doen respecteren aan Franstalige kant en RIZIV-nummers toe te kennen aan alle Franstalige studenten in 2019 en 2020.