Nieuws

 
 • 21.09.2018

  BVAS maakt kanttekeningen bij nieuwe wet op kwaliteitsvolle zorg

  BVAS vindt heel wat van zijn suggesties in de nieuwe ‘wet op kwaliteitsvolle zorg’ die de ministerraad vrijdag 21 september jl. heeft goedgekeurd. 

 • 20.09.2018

  Reclameronselaars: nieuwe methodes

  Elk jaar maken we u via onze e-nieuwsbrieven attent op de malafide praktijken van zogenaamde reclameronselaars. Intussen richten ze zich ook op de registratie van domeinnamen.

 • 15.09.2018

  Nieuwe adviezen van de Orde

  De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft op 15 september 2018 nieuwe adviezen besproken en gepubliceerd.

 • 14.09.2018

  BVAS onderzoekt mogelijkheid tot schadeclaims tegen eHealth

  BVAS is de herhaalde pannes van het eHealth-platform grondig beu en laat haar juristen nagaan hoe artsen een schadevergoeding kunnen eisen voor het tijdverlies en het verlies aan inkomen dat ze lijden ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de eHealth-toepassingen.

 • 13.09.2018

  Memorandum BVAS met het oog op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

  Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018 wijst BVAS op een aantal belangrijke aandachtspunten. In Vlaanderen krijgen de lokale besturen nieuwe bevoegdheden om een sterker sociaal beleid te voeren. Het is belangrijk dat de gemeenten daarbij oog hebben voor de noden en troeven van de lokale huisartsen en artsen-specialisten die als beoefenaars van een vrij beroep garant staan voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg.

 • 12.09.2018

  BVAS vragende partij voor uitbreiding samenwerkingsprotocollen tussen huisartsenkringen en politie (persbericht BVAS)

  BVAS zet zich al geruime tijd in om voor huisartsen een veilige werkomgeving te realiseren. In bepaalde regio’s sloten huisartsenkringen een samenwerkingsprotocol met de lokale politie. BVAS stelt met tevredenheid vast dat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze vorm van vrijwillige samenwerking wil faciliteren en uitbreiden naar andere politiezones.

 • 14.08.2018

  Minister de Block neemt maatregelen na problemen eHealth-platform (Medi-Sfeer)

  Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde zaterdag (11/08/2018) een reeks maatregelen aan na de storingen op het eHealth-platform. Zo werd een nieuwe website gelanceerd waarop statusupdates worden gegeven over mogelijke incidenten. Gebruikers kunnen via Twitter in 'real time' geïnformeerd worden bij pannes. Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt om de continuïteit van de dienst te garanderen, staat in een communiqué. Dat meldt Medi-Sfeer.

 • 10.08.2018

  eHealth: Pannes in centrale opslagomgeving verstoren elektronische dienstverlening eGezondheid

  De afgelopen dagen waren er grote problemen met de performantie van het eHealth-platform. BVAS heeft dit onmiddellijk gemeld aan de betrokkenen en volgt deze problematiek momenteel nog steeds op de voet op. Op vraag van Dr. J.de Toeuf, voorzitter van het eHealth platform en ondervoorzitter van de BVAS, werd onderstaand persbericht verspreid door eGezondheid.

 • 19.07.2018

  Elektronisch voorschrift: alternatieven voor PARIS

  BVAS heeft enkele alternatieven voor PARIS getest.

 • 16.07.2018

  4 nieuwe adviezen van de Orde

  De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft zich op 7 juli over 4 nieuwe adviezen gebogen.