Aanvraag praktijkpremie huisartsen 2017 verlengd

26.11.2018

Het RIZIV meldt dat de deadline om de premie van 2017 aan te vragen is verlengd.

Huisartsen hebben nog tot 18 december 2018 (in plaats van 31 oktober 2018) de tijd om de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde voor 2017 aan te vragen.

Hoe moet u de premie aanvragen?

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket?

Dan dient u uw aanvraag online in via de module "Mijn premieaanvragen" van de online webtoepassing MyRiziv.

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

  • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket?

Dan kan u de basispremie van € 1 500 aanvragen aan de hand van dit aanvraagformulier.

Als u volgens het RIZIV niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde vindt u hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht