Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 gepubliceerd in het Staatsblad

29.01.2020

Het akkoord dat op 19 december 2019 werd gesloten en vandaag in het Staatsblad is verschenen, is er één met een looptermijn van slechts één jaar. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt dus af op 31 december 2020. De dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad geldt als begindatum voor de termijn van 30 dagen die artsen hebben om het akkoord te weigeren of slechts gedeeltelijk te volgen.

Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op 28 februari 2020 meedelen via de beveiligde webapplicatie die het RIZIV via MyRiziv ter beschikking stelt. Artsen die zich voor hun volledige activiteit willen conventioneren, hoeven geen stappen te ondernemen. Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor de volledige beroepsactiviteit.

Zoals vermeld in punt 11 van het akkoord 2020 bedraagt het sociaal statuut 5.037,70 euro voor de geconventioneerde arts en 2.376,40 euro voor de gedeeltelijk geconventioneerde arts. 

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

U kan het volledig Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 hier raadplegen.

Klik hier voor meer informatie in het BVAS-perbericht over het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020, getiteld "Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten".

Wenst u zich te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren? Klik dan hier voor meer informatie.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht