Bekendmaking resultaten medische verkiezingen

04.07.2018

BVAS dankt alle collegae die hun stem voor de BVAS uitbrachten. Soms moesten ze er grote inspanningen voor leveren.

Ondanks de onzekerheden over de werking van het kiessysteem, geïllustreerd door de honderden klachten die BVAS ontving, ondanks de valse informaticastart door het RIZIV op 7 juni en de moeilijke heropstart met aangetoond verlies van +/- 370 reeds uitgebrachte stemmen, ondanks de slechte en extreem trage postbedeling van de tokens per gewone brief, ondanks de grote instabiliteit van het informaticasysteem met onbeschikbaarheden van enkele minuten tot ruim een uur, ondanks dat alles gaat de BVAS er toch van uit dat het RIZIV noch de artsensyndicaten als relevante stakeholders heeft willen uitsluiten, noch hun impact op het gezondheidsbeleid heeft willen doen inkrimpen, noch een onaangekondigde besparing heeft willen realiseren op de subsidies aan de artsensyndicaten.

Desalniettemin is de BVAS bijzonder teleurgesteld over de manier waarop deze langdurige verkiezingsstrijd door het RIZIV werd georganiseerd met als gevolg dat minder dan een kwart van de 50.612 stemgerechtigde artsen (31.157 specialisten, inclusief de artsen-specialisten in opleiding en 19.455 huisartsen, inclusief de huisartsen in opleiding) effectief zijn stem uitbracht: slecht 12.139 artsen slaagden erin te stemmen of 23,98 %. De BVAS wil samen met het RIZIV zoeken naar betere modaliteiten voor de organisatie van de artsenverkiezingen in 2022, in de eerste plaats om de participatiegraad op te krikken.

Met 24,61% bij de huisartsen en 84,29 % bij de specialisten of in het totaal 57,81% van alle geldig uitgebrachte stemmen, is de BVAS ongetwijfeld de grote winnaar van deze koers met hindernissen.

Met dit resultaat behaalt BVAS terug de absolute meerderheid van 7 op 12 zetels in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen en dus een extra zetel voor de huisartsen.
In het verzekeringscomité blijft de situatie status-quo.

Hoewel we erg ontgoocheld zijn over het aantal deelnemers aan de medische verkiezingen, is de BVAS toch uiterst tevreden over het resultaat.

Gelukkig is de lage participatiegraad omgekeerd evenredig met het stijgend aantal BVAS–leden. Voor onze leden en voor alle potentiële nieuwe leden – alle artsen zijn immers welkom bij de BVAS – zullen we ons energiek blijven inzetten om hun rechtmatige belangen en die van de patiënten te blijven verdedigen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht