BVAS bezorgd over gezondheidszorgbudget voor 2019

02.10.2018

Geen ruimte voor opwaardering in budgetvoorstel ziekteverzekering 2019

Het Verzekeringscomité keurde gisteren het budgetvoorstel voor de ziekteverzekering in 2019 goed. BVAS stelde vast dat er geen extra geld beschikbaar is voor haar voorstel om alle consultaties tot 30 euro op te waarderen en onthield zich bij de stemming. AADM en het Kartel gaven wel hun zegen aan het budgetvoorstel.

Omwille van de overschrijding van het budget voor geneesmiddelen met 338,5 miljoen euro is er in 2019 geen ruimte voor nieuwe uitgaven in de ziekteverzekering. Voor BVAS is het onaanvaardbaar dat de uitgaven voor artsenhonoraria daardoor noodgedwongen stagneren. BVAS stelt vast dat haar minimalistische eis om alle consultaties op te waarderen tot 30 euro niet realiseerbaar is. Gespreid over 4 jaar zou daarvoor een budget van 255 miljoen euro vrijgemaakt moeten worden. BVAS is niet bereid om nog maar eens in eigen vlees te snijden en dat bedrag zelf te financieren door interne besparingen door een deel van de index aan te slaan.

De vier vertegenwoordigers van BVAS in het Verzekeringscomité hebben dan ook geweigerd om het budgetvoorstel goed te keuren. BVAS onthield zich. De andere zorgverstrekkers, inclusief AADM en Kartel, hebben zich wel akkoord verklaard met de stagnering van onder meer het artsenbudget in 2019. Op 15 oktober wordt het budgetvoorstel van het Verzekeringscomité voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV. De artsen hebben daar geen stemrecht.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht