BVAS en CIUM dringen aan op numerus fixus voor Franstalige geneeskundestudenten

31.10.2018

In een brief aan federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en Franstalig minister voor Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt, dringen BVAS en de Franstalige studentenkoepel CIUM aan op een numerus fixus voor Franstalige geneeskundestudenten. 

Beide organisaties vragen dringend overleg over de studenten die in het academiejaar 2018-2019 aan de studies zijn begonnen. Om het surplus van 500 studenten in deze cohorte weg te werken, stellen BVAS en CIUM een eenmalige numerus fixus na de bachelor voor.

‘Beste ministers, red de studenten geneeskunde’. Onder die titel hebben BVAS en de studentenkoepel CIUM (Comité Interuniversitaire des étudiants en Médecine) de ministers De Block en Marcourt aangeschreven met de vraag om dringend rond de tafel te zitten. Dit jaar slaagden er meer dan 1.000 kandidaten voor het Franstalig ingangsexamen geneeskunde, terwijl de federale quota maar recht geven op 505 plaatsen als arts.

Een op de twee geslaagden in het ingangsexamen zal dus na zes jaar opleiding geen RIZIV-nummer bekomen en die situatie is voor BVAS en CIUM “onaanvaardbaar en onmenselijk”. Beide organisaties wijzen het voorstel van een selectie na zes jaar van de hand. In de plaats daarvan stellen ze voor deze cohorte studenten een eenmalige numerus fixus voor na de bachelorjaren, met passerelles naar een studierichting buiten de geneeskunde. Dat vermijdt drama's na zes jaar studie wegens geen RIZIV-nummer.

BVAS en CIUM vragen ook om dringend actie te ondernemen voor de cohorte 2019-2020. De ministers De Block en Marcourt moeten verzekeren dat de studenten die slagen voor het ingangsexamen en hun studies afmaken, de garantie krijgen dat ze aan het eind van hun studies een RIZIV-nummer toegekend krijgen. Vervolgens moet de Franstalige gemeenschap zich engageren om vanaf 2019-2020 de federale quota te respecteren. Een ingangsexamen organiseren volstaat niet. Er is ook voor Franstalige geneeskundestudenten een numerus fixus nodig.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht