BVAS kiest Dr. Philippe Devos tot nieuwe voorzitter

20.05.2019

De raad van bestuur van BVAS heeft zaterdag tijdens zijn algemene vergadering in Kasterlee Dr. Philippe Devos verkozen tot nieuwe BVAS-voorzitter. Dr. Devos (44) is anesthesist en diensthoofd intensieve zorgen in het CHC St Joseph in Luik. Hij volgt Dr. Marc Moens op, die zijn vierde mandaat beëindigde.

Dr. Marc Moens kwam in 1998 voor het eerst aan het hoofd van BVAS. Na zijn eerste voorzittersmandaat van drie jaar zouden er nog drie volgen. Gespreid over 21 jaar stond hij 12 jaar aan het roer van het syndicaat.

In zijn afscheidsspeech schetste hij de vooruitzichten voor BVAS in een steeds sneller veranderende maatschappij en gezondheidszorg. “Alles is in beweging, alles verandert, tegen steeds hogere snelheid: de maatschappij en daarbinnen ook de gezondheidszorg, de geneeskunde en de geneeskunst. Die geneeskunst zal er in de zeer nabije toekomst in bestaan de artificiële intelligentie, samen met de big data, in te passen in de geneeskunde, zodat de gezondheidszorg kan worden geoptimaliseerd.” De toekomst komt toe aan de jongere collegae die BVAS absoluut moet verwelkomen, aldus nog Dr. Moens.

Ook zijn Franstalige ‘compagnon de route’ Jacques de Toeuf zwaaide gisteren af. Dr. de Toeuf beëindigde zijn mandaat als ondervoorzitter van BVAS. Als erkenning voor hun jarenlange inzet mogen de dokters Moens en de Toeuf zich voortaan erevoorzitter noemen. Ook Dr. Roland Lemye werd beloond met de titel van erevoorzitter.

Philippe Devos, de nieuw verkozen voorzitter, is anesthesist in het Centre Hospitalier Chrétien van Luik. Hij is er ook hoofd van de dienst intensieve zorgen voor volwassenen. Devos was al bestuurslid van de Syndicale Kamer van Luik en van BVAS en bekleedt verscheidene mandaten in het RIZIV. Met de 48-jarige Bart Dehaes, arts-specialist in nucleaire geneeskunde (Ziekenhuis Oost-Limburg), krijgt Devos een generatiegenoot als ondervoorzitter aan zijn zij. Daarmee komt een nieuwe generatie syndicalisten binnen BVAS aan zet. De ervaring wordt verzekerd door huisartsen Dirk Scheveneels en Luc Herry en internist Pierre Duprez als mede-ondervoorzitters.

In zijn inaugurele speech onderstreepte Dr. Devos dat BVAS zich niet mag beperken tot oppositie voeren wanneer het nodig is. “Als syndicaat hebben we de verantwoordelijkheid om proactief te zijn en een koers uit te zetten. Het syndicaat heeft de plicht om visionair te zijn. Het moet belangrijke internationale trends identificeren en de behoeften van patiënten aanvoelen, in combinatie met de noden van zijn leden, liefst prospectief.”

Tot slot verkoos de raad van bestuur het nieuwe Directiecomité:

Voorzitter: Dr. Philippe Devos

Ondervoorzitters: Dr. Bart Dehaes, Dr. Dirk Scheveneels, Dr. Luc Herry en Dr. Pierre Duprez

Secretarissen-generaal: Dr. Yves Louis, Dr. Gilbert Bejjani en Dr. Vincent Lamy (extrastatutair secretaris-generaal bevoegd voor internationale zaken)

Schatbewaarder: Dr. Alin Derom

Leden: Dr. Wim Debrabandere, Dr. Roeland Dierickx, Dr. Pierre De Plaen en Dr. Jean Rosillon

 

Dr. Marc Moens                                                                                          Dr. Philippe Devos

Erevoorzitter BVAS                                                                                     Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht