BVAS: Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes

03.07.2019

Vanaf 1 januari 2020 moeten voorschrijvers geneesmiddelen op elektronische wijze voorschrijven (tenzij u ouder bent dan 64 jaar).

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht. Artsen vanaf de leeftijd van 64 jaar worden vrijgesteld. En ook tijdens een (huis)bezoek of in geval van overmacht mag het papieren voorschrift nog gebruikt worden. Nieuw is dat de vermeldingen op het papieren voorschrift wijzigen en dat het RIZIV stopt met het drukken en leveren van voorschriftenboekjes.

Het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift voor ambulante patiënten gaat van start op 1 januari 2020, zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten. Dankzij BVAS geldt de verplichting niet voor voorschrijvers die op dat moment 64 jaar of ouder zijn. Ook op huisbezoek, tijdens een bezoek aan een instelling of in geval van overmacht (een noodgeval) mogen artsen op papier blijven voorschrijven.

Nieuw is dat op 1 januari 2020 het model van het papieren geneesmiddelenvoorschrift enigszins verandert ten gevolge van wijzigingen in de geldigheidsduur van de voorschriften. Hoe die verandering er precies zal uitzien, moet nog door het Verzekeringscomité worden beslist.

Belangrijk is dat deze nieuwe maatregel impliceert dat het RIZIV stopt met het drukken en bezorgen van voorschriftenboekjes. Vanaf 1 januari 2020 zal het dus niet langer mogelijk zijn om geneesmiddelenvoorschriften in papieren formaat te bestellen bij het RIZIV. Tot dan kunnen artsen hier een maximum van 25 boekjes (van 100 bladen) bestellen.

 

Dr. Philippe DEVOS
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht