BVAS onderzoekt mogelijkheid tot schadeclaims tegen eHealth

14.09.2018

BVAS is de herhaalde pannes van het eHealth-platform grondig beu en laat haar juristen nagaan hoe artsen een schadevergoeding kunnen eisen voor het tijdverlies en het verlies aan inkomen dat ze lijden ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de eHealth-toepassingen.

Het directiecomité van BVAS gaf op 12 september jl. haar juristen de opdracht om te onderzoeken hoe artsen een schadeclaim kunnen indienen bij eHealth. De voorbije maanden kreeg het eHealth-platform geregeld af te rekenen met storingen, vertragingen, time-outs en andere incidenten die hen belemmerden in hun dagelijkse praktijkvoering. Bij een uitval van het systeem is het voor artsen vb. onmogelijk om GMD’s te verlengen of openen, de derdebetalersregeling toe te passen of elektronische voorschriften af te leveren. Met als gevolg dat artsen de manueel ingevoerde gegevens tijdens het weekend of ’s nachts terug elektronisch dienen in te brengen, op momenten dat het platform wel functioneert.

Uit rapportages van incidenten blijkt dat het aantal uren ‘down time’ dit jaar al bijna het dubbele is van 2017. Deze abominabel slechte dienstverlening haalt de geloofwaardigheid van het eHealth-systeem volledig onderuit en is een grote bron van frustratie voor de artsen. Voor BVAS is de maat vol. De overheid heeft de plicht om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen. Het is voor BVAS onaanvaardbaar dat de patiëntenzorg in het gedrang komt en dat artsen en patiënten financiële gevolgen ondervinden van een falend overheidsplatform. BVAS zal de belangen van patiënten en artsen op alle mogelijke manieren blijven veiligstellen.

BVAS neemt akte van de verklaringen van Frank Robben, die dreigt met juridische stappen tegen Hewlett Packard Enterprise (HPE). Maar we hebben niet gewacht op dit initiatief. BVAS heeft vorige week al een eerste aanzet gegeven tot het voorbereiden van een juridisch dossier om na te gaan hoe we individuele artsen kunnen ondersteunen.

Dr. Marc Moens
Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht