BVAS tevreden over medezeggenschap artsen in ziekenhuisnetwerken

18.02.2019
Medezeggenschap artsen in wet verankerd

Medezeggenschap artsen structureel verankerd in de wet

De plenaire vergadering van de Kamer zette op 14 februari het licht op groen voor het wetsontwerp over de locoregionale ziekenhuisnetwerken van minister Maggie De Block.

BVAS is bijzonder tevreden dat het medezeggenschap van de artsen in het beheer van de ziekenhuisnetwerken nu structureel in de wet verankerd is. Daarmee komt de minister tegemoet aan een eis die BVAS herhaaldelijk op tafel legde.

BVAS heeft bij de besprekingen over de ziekenhuisnetwerking van meet af aan blijvende garanties gevraagd over de strategische en operationele betrokkenheid van de artsen in het bestuur van ziekenhuizen en de op te richten ziekenhuisnetwerken. We stellen met tevredenheid vast dat minister De Block dit nu als verworvenheid vermeldt in haar persbericht. We citeren: “Elke beslissing binnen het netwerk die een impact heeft op de medische organisatie moet in onderling overleg met de artsen genomen worden.”

Voor BVAS is het een belangrijke stap vooruit dat de ziekenhuisnetwerken op 1 januari 2020 definitief van start zullen gaan. De artsen op het terrein kunnen eindelijk plannen smeden om een reële samenwerking uit te bouwen, gericht op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënt.
 
Voorbeelden uit het buitenland leren immers dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt als artsen een medebeslissende stem hebben in het management van ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken. Daar vaart uiteindelijk ook de patiënt wel bij.

Dr Marc Moens, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht