BVAS: Ziekenfondsen moeten een bijkomende consultatie op dezelfde dag terugbetalen

16.10.2018

BVAS stelt vast dat verscheidene huisartsen problemen ondervinden met de uitbetaling van een bijkomende consultatie die op dezelfde dag bij dezelfde patiënt is uitgevoerd. 

BVAS roept de softwareproducenten op om hun pakketten up-to-date te houden zodat misverstanden uitgesloten worden. Wat in elk geval niet door de beugel kan, is dat ziekenfondsen op voorhand huisartsen ter verantwoording roepen vooraleer ze een bijkomende consultatie uitbetalen.

BVAS veroordeelt elke vorm van fraude in de gezondheidszorg. Maar huisartsen die voor dezelfde patiënt meer dan één consultatie of huisbezoek aanrekenen binnen de 24 uur, mogen niet zomaar verdacht worden van fraude of misbruik. Er zijn tal van voorbeelden die een tweede consultatie verantwoorden, zoals een huisarts die ’s morgens een patiënt op consultatie krijgt, hem doorverwijst voor een onderzoek medische beeldvorming of klinische biologie en hem dezelfde avond een tweede keer ziet na ontvangst van de resultaten of na terugverwijzing door een specialist. Deze manier van werken is wel degelijk correcte uitoefening van de huisartsgeneeskunde.

BVAS realiseert zich dat de invoering van eFact, het systeem voor het elektronisch factureren van prestaties, in de beginfase gepaard ging met vergissingen, te wijten aan onhandig klikken van artsen of foutjes in de software. Om dat te voorkomen, kwamen er nieuwe regels en werd de controle verscherpt. Maar de balans mag niet doorslaan.

Het is onaanvaardbaar dat ziekenfondsen een bijkomende consultatie uitgevoerd op dezelfde dag systematisch als verdacht gaan beschouwen. Huisartsen noteren wel de reden voor een bijkomende consultatie in het medisch dossier, maar dat is met het oog op een mogelijke a posteriori controle. Ziekenfondsen mogen onder geen beding de terugbetaling laten afhangen van een a priori motivatie door de huisarts van een bijkomende consultatie.

Tegelijk roept BVAS de softwareproducenten ook op om hun pakketten steeds up-to-date te houden. Het is niet aanvaardbaar dat huisartsen inkomensverlies lijden ten gevolge van software die niet aangepast wordt aan de nieuwe regels en criteria die het RIZIV oplegt.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht