Dr. Sylvie Geurts (BVAS): “Als je te veel taken uitbesteedt, hol je uiteindelijk het beroep van arts uit”

15.11.2019

Dr. Sylvie Geurts is een jonge huisarts die voor de BVAS in de medicomut zetelt. We vroegen haar reactie bij de resultaten van de BVAS-enquête over multidisciplinariteit. “Het merendeel van de artsen vindt het nuttig en staat zeker open om multidisciplinair te werken. Er wordt momenteel voornamelijk samengewerkt met verpleegkundigen, in mindere mate met apothekers en kinesisten,” stelt ze vast.

Meer dan de helft van de artsen is bereid om taken naar andere beroepsgroepen te delegeren. Dr. Geurts merkt op dat het wel niet bij iedereen met ‘volle goesting’ is: 45% van de artsen vindt het nuttig en voor 23% is het onvermijdelijk. “Ik veronderstel dan ook dat de 23% eigenlijk liever niet zou delegeren, maar dit eerder uit noodzaak (tijdsgebrek) zou doen”.

Wat willen artsen dan delegeren? Voornamelijk biometrie, technische onderzoeken en informatie over gezonde levensstijl, zo blijkt. Wat willen artsen zeker niet delegeren: diagnostiek, voorschrijven en aanpassen van medicatie. “Artsen zijn bereid om meer te delegeren aan een praktijkassistent dan aan iemand van buiten de praktijk,” aldus Dr. Geurts.

“Taken delegeren aan de apothekers zien de artsen helemaal niet zitten. Het geneesmiddelenvoorschrift moet een exclusieve taak van huisartsen zijn, artsen vinden het ronduit gevaarlijk dat apothekers zelf voorschriftplichtige medicatie zouden kunnen opstarten of verlengen.”

“De overgrote meerderheid van de artsen is duidelijk tegen het plaatsen van vaccins door apothekers. In tegenstelling tot de apothekers zelf, die maar al te graag de griepvaccinatie van de huisartsen zouden overnemen.”

Sylvie Geurts kan niet uit de enquête afleiden waarom artsen het gevaarlijk vinden dat apothekers zelf een behandeling zouden kunnen opstarten of wijzigen, of waarom ze het gevaarlijk vinden om vaccins te zetten. “Maar ik vermoed dat het is omdat de patiënten dan veel minder door de huisarts gezien zullen worden en er dus veel minder opvolging (en preventie) is en er minder kort op de bal gespeeld kan worden. Wellicht speelt ook de vrees voor loonverlies mee ten gevolge van de drastische daling van het aantal consultaties.”

“Diagnostiek en een behandeling opstarten of aanpassen vormen de core business van de huisarts en het kan niet de bedoeling zijn dat we dat uitbesteden. Als er te veel wordt uitbesteed, hol je uiteindelijk het beroep van huisarts uit,” besluit ze. 

U kan de resultaten van deze enquête hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht