Dringende oproep aan de erkende stagemeesters

06.03.2018

Erkende stagemeesters die meer kandidaat artsen-specialisten willen opleiden, krijgen van de BVAS de raad om zo snel mogelijk hun aanvraag in te dienen. 

Erkende stagemeesters die meer kandidaat artsen-specialisten willen opleiden, krijgen van de BVAS de raad om zo snel mogelijk hun aanvraag in te dienen. Zo helpen ze mee om de dubbele cohorte artsen op te vangen die dit jaar aan de vervolgopleiding begint. De aanvraag moet gemotiveerd zijn en uiterlijk op 30 april 2018 bij minister De Block aankomen. Wacht niet tot de deadline in zicht komt, maar bereid nu al uw aanvraagdossier voor, is de boodschap. 

Het koninklijk besluit1 dat het voor erkende stagemeesters makkelijker maakt om hun stagecapaciteit uit te breiden, ging op 24 februari jl. in voege. Het KB effent de weg voor erkende stagemeesters om meer kandidaat-specialisten op te leiden dan voorzien in hun lopende erkenning. Met het oog op de dubbele lichting artsen die dit jaar doorstroomt naar de beroepsopleiding wil minister De Block meer stageplaatsen creëren.

Er is evenwel geen tijd te verliezen. De erkende stagemeesters moeten hun aanvraag per aangetekend schrijven indienen voor 30 april 2018. Geïnteresseerden beginnen best tijdig met de voorbereiding van de aanvraag. In het KB staat immers dat de erkende stagemeester moet motiveren “op welke wijze hij de kwaliteit van de opleiding kan blijven garanderen door verwijzing te maken naar de activiteit en, in voorkomend geval, de bestaffing van de dienst”. 

Met dit KB komt minister De Block tegemoet aan een vraag van de BVAS. De versoepeling van de erkenningsregels is een deel van de oplossing om het dubbele contingent van artsen dat in 2018 afstudeert op te vangen. Voor de BVAS is het erg belangrijk dat ook deze extra afgestudeerde jonge artsen de kans krijgen om een kwaliteitsvolle beroepsopleiding te volgen.

De verwerking van alle aanvragen zal enige tijd in beslag nemen. Daarom roept BVAS alle erkende stagemeesters die hiervoor interesse hebben op om zo snel mogelijk werk te maken van hun aanvraagdossier.

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

 

1: KB van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. (B.S. 14 februari 2018)
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht