Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven verplicht vanaf 1 januari 2020 (RIZIV)

13.11.2018

Het RIZIV meldt in een persbericht dat het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 januari 2020 wordt verplicht.

Eind oktober 2018 maakten al ongeveer 17.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen. Het gaat daarbij maar liefst om ongeveer 5,5 miljoen voorschriften. De positieve evolutie zet zich verder. Op 12 november 2018 heeft het Verzekeringscomité het ontwerp van uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de datum waarop het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen aan ambulante patiënten verplicht wordt en de voorziene uitzonderingen vastlegt. Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen wordt verplicht vanaf 1 januari 2020.

Meer informatie over het opstellen van een e-voorschrift en de uitzonderingen vindt u hier.

 

Een verplichting voor welke soort voorschriften, voor welke geneesmiddelen, voor welke voorschrijvers?

De ambulante geneesmiddelenvoorschriften die verplicht elektronisch worden zijn de voorschriften opgesteld door een ambulante voorschrijver (huisarts, specialist, tandarts of vroedvrouw) in het kabinet van de voorschrijver, tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis  of andere instelling  (bv. een wachtpost, het Instituut voor tropische geneeskunde, enz.).

De verplichting heeft enkel betrekking op geneesmiddelen (voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding), ongeacht ze vergoedbaar zijn of niet.

Wat zijn de uitzonderingen?

Elektronisch voorschrijven wordt NIET verplicht :

 • voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020,
 • voor voorschriften opgesteld buiten de praktijk van de voorschrijver (bv. op huisbezoek bij de patiënt of in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen), en dat ongeacht de leeftijd van de voorschrijver,
 • in gevallen van overmacht die het onmogelijk maken om een elektronisch voorschrift op te stellen (een “noodprotocol” beschrijft de overmacht situaties). 
   

De voordelen van het elektronisch voorschrift

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen heeft heel wat voordelen:

 • Vanaf het opstarten van een medicamenteuze behandeling wordt de informatie digitaal gedeeld onder de betrokken zorgverleners.
 • Dankzij de voorschriftsoftware van de arts krijgt de apotheker een duidelijk en volledig voorschrift.
 • Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de arts en de apotheker omdat er minder fouten zijn als gevolg van een gebrekkige leesbaarheid.
 • Het legt fraude aan banden dankzij de unieke streepjescode: gedaan met kopieën en voorschriften die verschillende keren worden aangeboden.
 • Het verleent de arts toegang tot een databank van geneesmiddelen die altijd up-to-date is.
   

Communicatie naar de voorschrijvers en apothekers

Begin 2019 bezorgt het RIZIV de voorschrijvers en apothekers een "omzendbrief" met gedetailleerde informatie over het verplicht elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen vanaf 1 januari 2020.

Meer informatie voor het opstellen van een e-voorschrift en de uitzonderingen vindt u hier.

Bron: www.riziv.be
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht