Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: geldigheidsduur e-voorschrift

05.10.2020

Kan u sinds 1 oktober jl. de geldigheidsduur van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aanpassen?

Sinds 1 november 2019 zijn de termijnen om een ambulant voorgeschreven geneesmiddel af te leveren en terug te betalen op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. De geldigheidsduur van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift bedraagt standaard 3 maanden vanaf de datum van het voorschrift. Als gevolg hiervan verschenen een nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift  en een nieuw model van papieren voorschrift. De firma’s die verantwoordelijk zijn voor de softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers, hebben hun producten aangepast (inclusief de gratis webtoepassing van het RIZIV, PARIS).

De softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers (inclusief PARIS) moesten worden aangepast zodat u tijdens het aanmaken van een elektronisch voorschrift een kortere of een langere geldigheidsduur dan de 3 voorziene ‘standaardmaanden’ kunnen bepalen.

Van 1 november 2019 tot op het einde van de overgangsperiode (ttz. 1 oktober jl.) waarbij softwarepakketten van de apothekers en de voorschrijvers werden aangepast, bedraagt de geldigheidsduur van elektronisch aangemaakte voorschriften, aangemaakt met de oude voorschrijfsoftware, verplicht 3 maanden.

De aangepaste software maakt het mogelijk om de geldigheidsduur aan te passen.

Wat als uw voorschriftsoftware nog niet werd aangepast?

Als u een elektronisch voorschrift opstelt met een softwarepakket dat niet in orde is met de uitrol van de nieuwe v4-connector op 1 oktober 2020, dan is de geldigheid van het aangemaakte voorschrift met deze software, en zolang dit softwarepakket niet in orde is gebracht, verplicht 3 maanden.

Indien het softwarepakket op 31 oktober 2020 niet in orde is, zal u vanaf 1 november 2020 PARIS moeten gebruiken om uw elektronische voorschriften aan te maken. Daarenboven moet u er rekening mee houden dat uw softwarepakket de status van goedgekeurde software voor de telematicapremie mogelijk kan verliezen.

U vindt hier de  lijst van softwarebedrijven waarvan de softwarepakketten zijn aangepast én de aanpassingen in productie zijn.

Meer informatie over de nieuwe geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift sinds 1 november 2019, de overgangsperiode en het nieuwe model vindt u hier.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht