Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen

23.10.2019

Gepensioneerde artsen die voortwerken, kunnen nu ook premie aanvragen.

In het Staatsblad verscheen het KB dat ervoor zorgt dat artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren en die na hun wettelijk pensioen blijven voortwerken, bij het RIZIV een premie kunnen aanvragen. BVAS reageert tevreden en maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals aan te dringen op een verlaagd belastingtarief voor deze premie.

Artsen die na hun wettelijk pensioen ervoor kiezen om te blijven voortwerken en die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren, konden tot nu toe geen sociaal statuut meer aanvragen. BVAS is tevreden met het jarenlang verwachte KB van minister De Block dat dit probleem oplost1.

Wie zich als arts in deze situatie bevindt, heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 recht op een premie die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van het conventiesysteem. Hij of zij moet effectief zijn/haar pensioen hebben opgenomen en aan dezelfde voorwaarden voldoen die gelden voor de artsen die willen genieten van het sociaal statuut in de context van het akkoordensysteem tussen artsen en ziekenfondsen.

BVAS blijft intussen aandringen op een fiscaal gunstige oplossing voor de RIZIV-premie van gepensioneerde artsen die blijven voortwerken. BVAS stelt voor deze premie slechts te belasten aan hetzelfde beperkte tarief als de Impulseo I-premie voor huisartsen, met name aan 16,5%.

Er zit een duidelijke logica achter deze redenering: zoals Impulseo een aanmoediging is voor huisartsen om zich te vestigen in gebieden met een laag aantal huisartsen, is deze alternatieve fiscale regeling een aanmoediging voor oudere artsen die verkiezen om na hun pensioen de honoraria te hanteren overeenkomstig het akkoord artsen-ziekenfondsen in ruil voor een sociaal statuut.

In beide situaties is het de BVAS erom te doen het beroep van arts zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vooral huisartsen voelen zich door deze mogelijke maatregel aangesproken, wat ook de zorg van de bevolking ten goede komt.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

1 : Het KB van 24 september 2019 verscheen op 21 oktober in het Staatsblad en is ook van toepassing op andere beroepscategorieën zoals apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten of verpleegkundigen die elk hun eigen overeenkomstencommissies en akkoorden hebben. Het gaat in voege op 1 januari 2016.

Wat betekent dit voor u?
Bent u gepensioneerd en nog steeds actief als zorgverlener? Vraag dan uw conventievoordeel aan tot 29 februari 2020!
De aanvraagperiode voor het conventievoordeel na pensioenopname voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 loopt immers tot uiterlijk 29 februari 2020.

Hoe moet u het ander conventievoordeel aanvragen?
Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u dit aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts - liefst aangetekend - op naar volgend adres:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Meer informatie over de RIZIV-premie voor gepensioneerde artsen, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier.

U kan het volledige KB van 24 september 2019 tot instelling van een regeling van voordelen aan zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten na opname van het wettelijk rustpensioen (BS 21/10/2019) hier raadplegen.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht