Het KCE organiseert een enquete over ouderenmishandeling

13.03.2019

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over ouderenmishandeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zullen ze aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren. 

Het KCE wil graag via een online enquête, die volledig anoniem is, uw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmishandeling kennen. Voor hen is het immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen! 

U kan deelnemen via deze link. De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten

De enquête wordt afgesloten op 10 april 2019. 

Het rapport, met de resultaten van de enquête, zal einde 2019 op de website van het KCE worden gepubliceerd. 

Vragen over deze enquête kan u mailen naar kce_enquete@kce.fgov.be t.a.v. Dr. Céline Ricour, projectverantwoordelijke.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht