Huis- en kinderarts, meer overleg en respect nodig (persbericht BVAS)

08.07.2017

BVAS reageert tegen de uitspraken van Prof. Yvan Vandenplas.

De Belgische vereniging van artsensyndicaten (BVAS) protesteert met klem tegen de uitlatingen van Prof. Yvan Vandenplas, voorzitter van de Academie voor pediatrie en diensthoofd kindergeneeskunde in het UZ Brussel zoals ze weergegeven werden in het artikel: 'Breng ziek kind niet naar huisarts' in De Standaard en Het Nieuwsblad van zaterdag 8 juni. Door casuïstiek te veralgemenen brengt hij de medische zorg voor kinderen in het algemeen in gevaar en dreigt hij de organisatie van de gezondheidszorg te ondermijnen. Precies door dergelijke nonsensicale boodschap uit te sturen verergert de Academie een al scheefgegroeide situatie. Ouders vinden moeilijk een pediater, slaan hun vaste huisarts met een globaal medische dossier (GMD) van het kind of de wachtdoende huisarts over – terwijl die perfect opgeleid zijn om zieke kinderen op te vangen en zo nodig door te sturen - en stappen meteen naar een spoedafdeling van een ziekenhuis. Daar moet lang gewacht worden en de pediaters van wacht worden overbevraagd, dikwijls voor aandoeningen die perfect door de huisarts hadden kunnen worden behandeld.

Inschattingsfouten kunnen door elke arts worden gemaakt. Geneeskunde blijft een kunst, vooral bij kinderen. Daar speelt ook het familieverband dikwijls een mede determinerende rol. De huisarts heeft hier het voordeel dat hij daar een betere inkijk op heeft dan de occasionele tussenkomst van een kinderarts.

De Algemene vergadering van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse vleugel van de BVAS, en het directiecomité van de BVAS hebben respectievelijk op 29 juni en 5 juli 2017 beslist dat het globaal medische dossier (GMD) het instrument bij uitstek moet blijven voor de huisarts. Een GMD bedenken voor peuter, kleuter, tiener, adolescent, volwassene, vijftigplusser, tachtigplusser en honderdjarige et cetera lijkt ons geen goed idee, want waarom dan niet opsplitsen volgens het geslacht, zoals er jammer genoeg al meno- en penopauze klinieken bestaan?

De BVAS begrijpt de moeilijkheden waar de pediaters mee kampen ten volle, zeker in de context van de herschikking van het zorglandschap die voor de deur staat. De diensten  pediatrie, de materniteiten en de spoedgevallendiensten liggen hierbij in de vuurlinie, terwijl die nochtans onlosmakelijk met elkaar moeten verbonden blijven. Maar die nakende omwenteling is geen reden om onterecht en oncollegiaal een uit de lucht gegrepen aanval op de huisartsen in te zetten. De BVAS startte al voorbereidingen voor onderling overleg. Na het zomerreces gaan we hierover samen aan tafel zitten om te komen tot betere samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen, met respect en erkenning van ieders competenties.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht