Impulseo-premie en sociale bijdragen

11.08.2016

Een bijdrage van onze partner, Liantis.

Huisartsen die zich vestigen in een regio met een tekort aan huisartsen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van €20.000 (Impulseo I – premie). Omdat deze premie fiscaal als een beroepsinkomen beschouwd werd, maakte deze premie tot nog toe deel uit van de bijdragegrondslag.

Als gevolg van een wetswijziging maakt de Impulseo-premie vanaf 2015 GEEN deel meer uit van de bijdragegrondslag. Op deze premie zijn dus geen sociale bijdragen meer verschuldigd vanaf bijdragejaar 2015.

Sociale bijdragen van 2014 die berekend worden op het inkomen van 2015 (dit is het geval wanneer 2014 een onvolledig jaar is) mogen bij wijze van uitzondering op het inkomen 2015 exclusief Impulseo-premie berekend worden.

Voorbeeld: huisarts is gestart op 1/7/2014 en ontving in 2015 een Impulseo-premie => de bijdragen van kwartalen 3 en 4/2014 worden berekend op het inkomen 2015 exclusief Impulseo-premie

Bijdragen m.b.t. periodes vóór 1/1/2015 die berekend worden op inkomsten van vóór 2015 moeten wel nog steeds berekend worden op het inkomen inclusief Impulseo-premie

Voorbeeld: huisarts is gestart op 1/1/2014 en ontving in 2014 een Impulseo-premie => de bijdragen van 2014 worden berekend op het inkomen 2014 inclusief Impulseo-premie.

Vanaf inkomstenjaar 2015 zal het inkomen dat het RSVZ ons meedeelt geen Impulseo-premies meer bevatten. M.a.w.: het inkomen dat wij ontvangen van het RSVZ is reeds het inkomen exclusief Impulseo-premie. Het is dus niet nodig om de premie manueel uit het inkomen te filteren.

Opgelet: het feit dat de Impulseo-premie vanaf inkomstenjaar 2015 niet meer vervat zit in het meegedeelde inkomen betekent ook dat een aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen vanaf 2018 niet meer gerechtvaardigd zal kunnen worden op basis van het feit dat men in N-3 een Impulseo-premie ontving. Artsen die een dergelijke premie ontvingen in 2012, 2013 of 2014 kunnen wel nog naar de eenmalige Impulseo-premie verwijzen in het kader van een aanvraag vermindering voor de bijdragen van resp. 2015, 2016 of 2017.

Bron: www.liantis.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht