Informatieplichten van de arts (Arcas Law)

09.07.2019

Een bezoek van de FOD Economie in uw praktijk: nóg meer informatieplichten voor de beroepsbeoefenaar? Een bijdrage van advocatenkantoor, Arcas Law.

Dat er op u als beroepsbeoefenaar overeenkomstig de Wet Patiëntenrechten een uitgebreide informatieplicht rust naar uw patiënten toe, wist u ongetwijfeld al.

Daarnaast heeft u sinds 25 mei 2018 ook op basis van de GDPR een bijkomende informatieplicht t.a.v. uw patiënten, doordat u hun persoonsgegevens verwerkt.

Maar wist u ook dat u als zelfstandig beroepsbeoefenaar sinds kort als ‘onderneming’ wordt beschouwd in de zin van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’), en ook deze wetgeving u nóg bijkomend een informatieverplichting oplegt, bij gebreke waaraan u sancties kan oplopen? Bovendien is de FOD Economie heden onderzoek beginnen voeren naar de naleving van deze informatieplichten door zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Advocatenkantoor Arcas Law raadt aan om álle informatie mee te delen aan uw patiënten, zowel via een document dat u uithangt in de wachtkamer/praktijk, als via uw website.

Arcas Law lijst in onderstaand overzicht de verschillende zaken op die u o.m. aan uw patënten moet bekend maken, alsook de manier waarop.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht