Medische huizen krijgen 44 miljoen euro te veel voor verpleegkundige zorg (Persbericht BVAS)

05.02.2018

In een open brief aan minister Maggie De Block legt de BVAS de onthutsende resultaten voor van een eigen financieel onderzoek naar de financiering van medische huizen. 

Minister De Block stelde zelf al vast dat er sprake is van overfinanciering van de medische huizen. Onze financiële analyse, die gebaseerd is op de KPMG-audit en officiële documenten en cijfers van het RIZIV, vindt u hieronder terug. Onze berekeningen tonen aan dat de overfinanciering veel groter is dan gedacht. De verschillen zijn zo extreem dat ze voor de BVAS totaal onaanvaardbaar zijn.

Een paar belangrijke conclusies

Twee vergelijkbare praktijken, maar toch enorm verschil in kostprijs

  • De BVAS berekende de kostprijs van de financiering per forfait in een wijkgezondheidscentrum met 3 FTE huisartsen, 1,5 FTE kinesitherapeuten en 1,1 FTE verpleegkundigen, die samen 2.000 ingeschreven burgers verzorgen. Een pluridisciplinaire, per prestatie gefinancierde huisartsenpraktijk met 2.000 patiënten, kan zijn workload aan met 2 FTE huisartsen, 1 FTE kinesitherapeut en 1 FTE verpleegkundige. We berekenden de kostprijs van beide modellen. Onze conclusie is dat het forfaitaire systeem maar liefst 90% duurder uitvalt voor de overheid!

 

Extrapolatie naar 11, 3 miljoen Belgen? Enorme meerkost!

  • Vandaag zijn 360.000 Belgen ingeschreven in een medisch huis, dat is 3,2% van de bevolking. Maar hoeveel zou het de overheid kosten als de hele Belgische bevolking in een medisch huis ingeschreven zou worden? In de onderbouwde extrapolatie die we maakten, zou dan een budget van afgerond 5,2 miljard euro nodig zijn. Het huidige budget voor huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen in het reguliere systeem bedraagt afgerond 3,5 miljard euro. Met andere woorden: er is een extra budget van 1,7 miljard euro nodig om alle Belgen in een medisch huis in te schrijven.

 

Zeepbel van 44 miljoen euro

  • Helemaal aberrant is de flagrante overfinanciering van de verpleegkundige zorg in het forfaitaire systeem. De BVAS stelde vast dat de forfaits voor verpleegkundigen in een medisch huis ruim 3 keer hoger liggen dan de gemiddelde kostprijs van verpleegkundige zorg in het reguliere systeem. Een FTE verpleegkundige levert het medisch huis waar ze tewerkgesteld is per jaar 344.000 euro op aan forfaits. Een voltijds verpleegkundige verzorgt volgens de audit 1.882 patiënten in een medisch huis (voor een maandelijks financieel forfait van 15,24 euro). Onze conclusie is dan ook pertinent: op jaarbasis ontvangen de medische huizen maar liefst 44 miljoen euro te veel.

 

Indexering: niet gelijk voor de wet en ethisch onaanvaardbaar

  • De financiële analyse van de BVAS legt nog een andere schrijnende onrechtvaardigheid bloot. De forfaits voor huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen in de medische huizen kregen in 2016 een indexatie met 1,30% in 2017 met 1,60% en in 2018 zelfs met 2,40%. In diezelfde tijdspanne kregen de per prestatie betaalde huisartsen respectievelijk 0% in 2016; 0,86% in 2017 en 1,2% in 2018 (1,68% voor raadplegingen). De BVAS vindt deze index-discriminatie ronduit choquerend, onrechtvaardig en ethisch onverantwoord. Wij eisen gelijk loon voor gelijk werk maar de weg is nog lang, zo blijkt.

 

Dr. Luc Herry, huisarts met multidisciplinaire per prestatie praktijk, voorzitter BVAS-afdeling Luik en Luxemburg en bestuurder-penningmeester BVAS

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

Onze financiële analyse, die gebaseerd is op de KPMG-audit en officiële documenten en cijfers van het RIZIV, vindt u hieronder terug.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht