Medische verkiezingen starten op 7 juni (Persbericht BVAS)

24.04.2018

Het is nu definitief: de medische verkiezingen starten op donderdag 7 juni en eindigen op dinsdag 26 juni om middernacht. In die periode kunnen alle artsen elektronisch hun stem uitbrengen voor één van de artsensyndicaten. Zo bepalen ze mee de koers die het gezondheidsbeleid de volgende jaren zal nemen.

Er kan alleen elektronisch gestemd worden via de beveiligde webapplicatie van het RIZIV. U moet beschikken over uw elektronische identiteitskaart en pincode. Op 6 juni, daags voor de verkiezingen van start gaan, stuurt het RIZIV alle stemgerechtigde artsen een unieke cijferlettercombinatie (token). Dat token hebt u nodig om uw stem uit te brengen. U ontvangt het per gewone post.

Hou dus vanaf 7 juni uw brievenbus in de gaten.

De ambities van BVAS zijn duidelijk. We willen meer artsen aanzetten om een stem uit te brengen. Die grotere ‘opkomst’ moet resulteren in meer stemmen voor BVAS. Alleen zo kunnen we de huisartsen en specialisten nog beter vertegenwoordigen in de raden en overlegcommissies waar het beleid en de toekomst van alle artsen wordt uitgestippeld.

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht