Nieuwe adviezen van de Orde

04.05.2018

De Orde heeft begin mei enkele nieuwe adviezen gepubliceerd.

Aanrekenen van ereloonsupplementen door gedeconventioneerde artsen
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Aanrekenen van ereloonsupplementen door gedeconventioneerde artsen

De nationale raad heeft een adviesaanvraag betreffende het aanrekenen van ereloonsupplementen door gedeconventioneerde artsen in een OCMW-RVT onderzocht.

De nationale raad bevestigt dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie waarin het ereloon gedragen, wordt door het OCMW dan wel door de patiënt.

Indien het ereloonsupplement gedragen wordt door de patiënt dan kan het RVT geen beperking aan het ereloon opleggen gelet op het principe van de vrije artsenkeuze.

Indien het ereloon gedragen, wordt door het OCMW dan kan het reglement van Inwendige Orde opleggen dat de artsen zich aan de RIZIV-conventietarieven dienen te houden. In dat geval dient de arts zich te houden aan de RIZIV-conventietarieven.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.

Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.

Raadpleeg hier de presentatie waarin de basisbegrippen van de GDPR nader worden toegelicht.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht