• Mini-akkoord gepubliceerd

  Mini-akkoord: deadline deconventie verlengd tot 31 mei 2017

  Met de publicatie van het mini-akkoord in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2017 heeft u tot ten laatste 31 mei 2017 de tijd om uw weigering tot dit akkoord via de online webtoepassing MyRiziv kenbaar te maken.

  Klik hier voor het mini-akkoord.

  Indien u zich wenst te deconventioneren, MOET u dit kenbaar maken via MyRiziv.
  Hiervoor moet u gebruik maken van uw eID en een elektronische kaartlezer.

  Klik hier voor meer informatie.

   

Nieuwe btw-vrijstellingsregel voor zelfstandige groeperingen: update

27.04.2017

Een stand van zaken betreffende kostendelende verenigingen.

Zoals een tijd terug aangegeven is enkel de meldingsplicht voor de volledig vrijgestelde zelfstandige groeperingen van personen een nieuwe formaliteit. De bedoeling van deze meldingsplicht is dat de administratie alle bestaande zelfstandige groeperingen in kaart brengt en kan nagaan of alle vrijstellingsvoorwaarden zijn vervuld.

Deze meldingsplicht heeft echter moeilijkheden aan het licht gebracht op het vlak van de btw-behandeling van sommige samenwerkingsvormen die geen zelfstandige groeperingen van personen zijn in de zin van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek (noch op basis van de oude wetgeving). Deze problemen doen zich blijkbaar vooral voor in de (para)medische sector dus ook bij artsen.

De administratie heeft deze samenwerkingsvormen intussen geïdentificeerd.

Deze samenwerkingsvormen en de gevolgen ervan op het vlak van btw komen aan bod in een FAQ. 

De bedoeling is om deze FAQ te toetsen aan de werkelijkheid en voor te leggen aan de organisaties binnen de zorg om eventuele toevoegingen of opmerkingen te maken. Dit zou in samenspraak met FVB en UNIZO gebeuren. Het Vlaams Artsensyndicaat zal als lid van FVB worden gevraagd om hierbij input te geven. Daarna worden deze situaties besproken met de beleidscel en de administratie om tot een algemene FAQ te komen die daarna gepubliceerd zal worden.

Wat belangrijk is om te noteren is dat er geen actie wordt verwacht tot de publicatie van deze FAQ. Er zullen geen controles worden uitgevoerd die specifiek gericht zijn op de btw in samenwerkingsverbanden en de bestaande samenwerkingen worden niet geacht om voorafgaand actie te ondernemen.

Concreet betekent dit dat het Vlaams Artsensyndicaat in samenspraak met de andere beroepsorganisaties alsook in samenwerking met FVB en UNIZO concrete input zal leveren op de voorgestelde FAQ tegen eind mei.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht