Onderzoeksproject De Morgen

25.10.2018
www.absym-bvas.be

Reeds op 26 september jl. hebben wij via e-mail hoofdartsen en voorzitters van medische raden ingelicht dat De Morgen een onderzoeksproject over de ziekenhuisfinanciering is gestart. Ze benadert ziekenhuizen en ook individuele artsen over de artsenhonoraria per specialistengroep op een vrij agressieve manier. Desalniettemin behouden wij ons onderstaand advies.

De BVAS adviseert medische raden en hoofdartsen om niet te reageren op deze vraag naar data.

Gelet op de lopende dossiers rond laagvariabele zorg, netwerking en herijking van de nomenclatuur vragen wij dat deze debatten sereen en deskundig gevoerd kunnen worden in de betrokken werkgroepen en niet het voorwerp uitmaken van een mogelijks ongenuanceerd mediadebat.

Heeft u nog vragen hierover, kan u ons uiteraard steeds contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

Vanwege Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht