Oproep ziekenhuisnetwerken

13.02.2018

De federale en de Vlaamse regering hebben via verscheidene media vernomen dat er op het vlak van de ziekenhuisnetwerken verschillende initiatieven zijn genomen. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van deze initiatieven wilt de overheid deze netwerken inventariseren.

Daarom roept de overheid de Vlaamse ziekenhuizen op om ten laatste op 15 februari 2018 aan te geven met welke ziekenhuizen ze de intentie hebben om een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk te vormen.

Voor meer informatie raadpleeg hier de brief van de federale en de Vlaamse overheid aan de algemene en de universitaire ziekenhuizen.

Wij raden u aan om via uw adviesrecht als medische raad uw desiderata aangaande de netwerkvorming en inspraak onverwijld mee te delen aan uw beheerders van het netwerk. Vergeet ook niet de huisartsenkringen in deze materie te betrekken.

Wij vragen u om ons uw visie en desiderata over te maken via ons e-mailadres info@vlaamsartsensyndicaat.be. Wij zullen er een synthese van maken die we zullen overmaken aan en bespreken met de beide ministers. U vindt onze brief in dit kader hieronder terug.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht