PARIS: elektronisch geneesmiddelenvoorschrift zonder EMD

19.07.2017

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD dankzij de toekomstige online webtoepassing “PARIS”

Vanaf 1 januari 2018 is het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift van geneesmiddelen de norm.

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt het RIZIV voor het einde van 2017 gratis een webtoepassing ter beschikking die een minimale service biedt:

« PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System)

Voor wie is deze webtoepassing vooral nuttig?
Welke service biedt  « PARIS » u aan voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift en voor de elektronische machtigingsaanvragen van hoofdstuk IV?
Hoe kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?
Wanneer heeft u toegang tot « PARIS » ?

 

Voor wie is deze webtoepassing vooral nuttig?

Het grootste nut biedt de webtoepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen:

 • die zich in een situatie bevinden waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv. tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra, tijdens een consultatie in het ziekenhuis.
 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv. sommige categorieën van specialisten, voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...), oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.

Welke service biedt  « PARIS » u aan voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift en voor de elektronische machtigingsaanvragen van hoofdstuk IV?

« PARIS » zal u een minimale service aanbieden in 2 gevallen:

 1. voor het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bijv. vitamines):
  • een voorschrift aanmaken
  • de lijst van de voorschriften raadplegen aangemaakt door de voorschrijver, maar die nog niet afgeleverd
  • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
  • een notificatie versturen naar een individuele apotheker
  • de feedback raadplegen door de apothekers verstuurd over de af te leveren voorschriften
    
 2. voor de elektronische machtigingsaanvragen voor de geneesmiddelen van hoofdstuk IV:
  • indienen van een nieuwe aanvraag
  • verlengen van een bestaande machtiging
  • schrappen van een bestaande machtiging
  • annuleren van een ingediende aanvraag.

 

Opgelet:

Er is geen interactie met het EMD of met andere systemen voor gegevensdeling voorzien.

Hoe kan u toegang krijgen tot « PARIS » ?

« PARIS » zal toegankelijk zijn :

 • op het eHealth platform,
 • op een desktop, laptop, en op termijn ook op tablet, smartphone,

door een authenticatie met behulp van uw elektronische identiteitskaart en uw pincode.

Wanneer heeft u toegang tot « PARIS » ?

U zal de toegang kunnen krijgen in de loop van het laatste kwartaal van 2017.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: www.riziv.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht